1-10-2019: CO2-emissieprijs afhankelijk van Brexit | NIFE Energieadvies

1-10-2019: CO2-emissieprijs afhankelijk van Brexit

De prijzen voor de lange termijn zijn licht gedaald als gevolg van de CO2-emissierechten en de kolenprijzen. Door een daling van de olieprijs is de koers van kolen dalend geweest. Een lichte daling van de CO2-emissieprijs hierbij opgeteld heeft de prijs van elektra voor de lange termijn licht laten dalen. De CO2-emissieprijs is dagelijks afhankelijk van de status van de Brexit. De status van de Brexit is moeilijk in te schatten, per dag kan de situatie 380 graden omdraaien waardoor de emissierechten ook zeer volatiel zijn.

De korte termijnprijzen zijn relatief laag, in Duitsland en België zijn deze extra laag omdat ze de overcapaciteit aan opwek met o.a. windmolens niet goed kunnen verhandelen naar andere landen. In Nederland zijn de prijzen minder laag omdat er voldoende handelsmogelijkheden zijn om de overschotten te leveren aan Engeland, Noorwegen, Denemarken, België of Duitsland.

Weinig vraag naar gas

De gasopslagvelden zijn in Europa bijna voor circa 97% gevuld waardoor de vraag naar gas klein is. De weersomstandigheden voor de opwek van elektra zijn goed doordat er voldoende wind opwek is. Hierdoor is er weinig gas nodig om aan de elektra vraag te voldoen en ook dit heeft een effect op de gasprijs voor de korte termijn. Ook is het prijs opdrijvende effect van het afschakelen van Franse Kerncentrales weggeëbd. In Europa is voorlopig nog geen kou te bekennen waardoor de vraag naar gas niet aangewakkerd wordt.

De aanvoer van LNG gas is nog altijd ruim en zou zelfs nog verder kunnen toenemen indien afnemers lange termijncontracten zouden afsluiten. Tot op heden worden er alleen korte termijncontracten afgesloten waardoor de faciliteiten welke benodigd zijn, zoals o.a. logistieke zaken, nog niet helemaal tot wasdom komen. Ook zouden lange termijncontracten beter zijn voor het opstarten van nieuwe productielocaties om zo de financieringen rond te kunnen krijgen. Zoals het nu gaat in een markt waar de belangrijkheid van LNG aan het toenemen is kan het zijn dat er over een aantal jaar een tekort ontstaat als gevolg van een te beperkt aantal productielocaties.

Handelsoorlog actueler in beeld                                                   

De handelsoorlog tussen Amerika en China is weer actueler in beeld nadat berichten over de drone-aanval, circa twee weken geleden, op olieproductie installaties naar de achtergrond verdwijnen. President D. Trump van Amerika heeft aangegeven nog veel verder te willen gaan dan het verhogen van de importtarieven op Chinese handelswaar. Het blokkeren van Chinese handelsrekeningen wordt genoemd als een verder gaande maatregel. Oliehandelaren vrezen dat een aanhoudend conflict tussen China en de VS de mondiale vraag naar ruwe olie wereldwijd zal beperken. De olieprijs heeft door de handelsoorlog een permanente druk waardoor deze afgelopen week ook mede hierdoor weer een daling heeft laten zien van circa 5%.

De olievoorraad in Amerika is afgelopen week wederom toegenomen, hoewel handelaren er vanuit waren gegaan dat de voorraad afgenomen zou zijn.