10-06-2021: Elektriciteitsproductie in eerste kwartaal 6 procent hoger | NIFE Energieadvies

10-06-2021: Elektriciteitsproductie in eerste kwartaal 6 procent hoger

De netto-elektriciteitsproductie was in het eerste kwartaal van 2021 1,8 miljard kWh (6 procent) hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De stijging komt grotendeels voor rekening van de toegenomen productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa, zon en wind. De productie van elektriciteit uit kolen was 42 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS.

In het eerste kwartaal van 2021 is vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder 1,5 miljard kWh (+20 procent) meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa (+0,7 miljard kWh), zon (+0,4 miljard kWh) en wind (+0,4 miljard kWh). In totaal zijn hernieuwbare bronnen goed voor 28 procent van de totale elektriciteitsproductie in het eerste kwartaal van dit jaar.

De toename bij zon en wind hangt samen met de gestegen capaciteit uit zonnepanelen en windparken, bijvoorbeeld het windpark op zee bij Borssele.

De elektriciteitsproductie uit kolen is in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder gestegen met 1,1 miljard kWh (42 procent). Dit hang vooral samen met een lagere kolenprijs op de wereldmarkt en dat er minder onderhoudswerkzaamheden in kolencentrales plaatsvonden.

De elektriciteitsproductie uit aardgas liet het eerste kwartaal een lichte daling zien (0,6 miljard kWh, 3 procent) als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan gasgestookte centrales en een hogere gasprijs. De gasprijs was in januari hoger door een grote vraag op de wereldmarkt, onder andere als gevolg van extreme koude in Spanje.

De invoer van elektriciteit was in het eerste kwartaal 1,3 miljard kWh lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020, de uitvoer steeg met 0,6 miljard kWh. Hierdoor daalde het invoersaldo met 1,8 miljard kWh. In Duitsland werd er fors minder elektriciteit geproduceerd met zon en wind door storingen bij verschillende installaties. Hierdoor was er meer elektriciteit uit andere landen nodig. De uitvoer naar Duitsland was 0,8 miljard kWh (+46 procent) hoger.

Bron: Energienieuws