10-08-2021: Zonnepanelen: correcte installatie voorkomt storingen communicatieverkeer | NIFE Energieadvies

10-08-2021: Zonnepanelen: correcte installatie voorkomt storingen communicatieverkeer

olgens het Agentschap Telecom kunnen zonnepanelen in sommige gevallen storingen veroorzaken in de lucht- en scheepvaartcommunicatie. Ook C2000, het communicatiesysteem van politie, brandweer en ambulances, kan hinder ondervinden van zonnepanelen. 

Techniek Nederland en Holland Solar benadrukken dat bij gebruik van de juiste (CE-gemarkeerde) componenten en bij een correcte installatie de kans op storingen minimaal is.

Leden van Techniek Nederland en Holland Solar plaatsen uitsluitend zonnepanelen en andere installatiematerialen met een CE-markering. Bovendien gelden voor omvormers sinds april van dit jaar aangescherpte kwaliteitseisen vanuit de Europese richtlijn ‘Requirements for Generators’ (RfG).

Voor zonnestroomsystemen bestaan diverse erkennings- en certificeringsregelingen om de kwaliteit van het installatiewerk te borgen. Leden van beide brancheorganisaties kennen de normen en eisen die aan zonnestroominstallaties worden gesteld en plaatsen systemen volgens de installatievoorschriften.

Toch nemen Techniek Nederland en Holland Solar de waarschuwing van het Agentschap Telecom serieus. Beide organisaties hebben hun leden daarom nogmaals gewezen op de noodzaak om zich in alle opzichten te houden aan de voorschriften voor de gebruikte componenten en installatie.

Bron: Energienieuws