10-11-2021: Aparte openstelling SDE voor grootschalige warmteprojecten | NIFE Energieadvies

10-11-2021: Aparte openstelling SDE voor grootschalige warmteprojecten

Een aparte openstelling van de SDE voor grootschalige warmteprojecten in 2022 is een mogelijkheid om de warmtetransitie en geothermie te versnellen.

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, was daarin duidelijk tijdens een gesprek met de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.

Wat kan en niet kan is een kwestie van politieke wil. Er zijn geen wettelijke beperkingen om niet tot creatieve oplossingen te kunnen komen.

Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE++. Door de gekozen systematiek van de SDE++-regeling maken geothermieprojecten nu nog weinig tot geen kans.

Naast een hoger SDE++ budget en sneller beschikbaar – specifiek voor warmteprojecten – is ook de realisatietermijn in de regeling belangrijk. Door de zeer lange doorlooptijden van de vele vergunningen is 6 jaar echt noodzakelijk voor geothermie.

Het proces van vergunningverlening kan en moet ook sneller. Dit kan door een deel van de vele processen parallel te laten lopen. Ook is er bij alle partijen behoefte aan heldere kaders vanuit de overheid, zodat goede projecten zoals in Nieuwegein niet hoeven te sneuvelen op onduidelijkeid. De Mijnbouwwet en Warmtewet moeten nog door de Kamer.

Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor geothermie die alle ondernemingen en organisaties verenigt met een zakelijk belang in de geothermiesector.

Bron: Energienieuws