10-11-2021: Onderzoek: Naar een elektriciteitsnet dat weerbaar is tegen kortsluitingen | NIFE Energieadvies

10-11-2021: Onderzoek: Naar een elektriciteitsnet dat weerbaar is tegen kortsluitingen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnetwerk van de toekomst met een grotere bijdrage van wind- en zonne-energie er niet voortdurend uitklapt en zo stabiel mogelijk blijft? Martijn Roos van de TU/e onderzocht hoe microgrids de elektriciteitsvoorziening betrouwbaarder maken in geval van een kortsluiting. Hij promoveerde 30 september aan de faculteit Electrical Engineering.

Vraag en aanbod van energie moeten gelijk zijn voor een stabiel elektriciteitsnet, zegt Roos. Als kortsluiting ontstaat, moet je voor de hand liggende scenario’s kunnen schetsen, om erop in te spelen. Daarom ontwikkelde Roos een aantal dynamische modellen. Hiermee is het mogelijk om de stabiliteit van het net te analyseren tijdens en na kortsluiting. In het model kijkt Roos naar het vormen van een microgrid in eilandbedrijf na een kortsluiting, ook wel een kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf genoemd.

Roos concludeert dat wanneer je zo’n microgrid tijdens een stroomstoring inzet, de schade beperkt blijft doordat er geen massale uitval plaats vindt. Je voorkomt een grote blackout, omdat het net als het ware in kleine eilandjes is verdeeld.

Bron: Energienieuws