10-12-2018: Productiebeperking niet direct effectief | NIFE Energieadvies

10-12-2018: Productiebeperking niet direct effectief

De schommelende olieprijs aan het eind van de afgelopen week rondom de OPEC-vergadering in Wenen zorgde voor een dalende gasprijs voor de lange termijn. Ook de korte termijnprijs, de dagmarkt, daalde doordat het weer een stuk milder is op dit moment dan normaal gesproken voor de tijd van het jaar.

De beschikbaarheid ziet er op het moment goed uit en de gasopslagen zitten vol. Daarnaast staan er ook weer behoorlijk wat binnenkomende LNG-transporten op de agenda de komende weken.

Elektriciteit

De afgelopen week was de steenkoolprijs nog altijd laag, schommelend rond de 85 dollar per ton, door de slechte transportmogelijkheid door de lage waterstanden in Europa. Door de regenval van de afgelopen dagen is de hoogte van de waterstand iets verbeterd, maar doordat de olieprijs op het moment redelijk laag is en de temperaturen zo mild zijn is er geen explosieve toename van de vraag naar steenkool. Dit effect, samen met een CO2-emissieprijs van rond de 19 euro per ton zorgt voor langzaam dalende elektriciteitsprijzen voor de lange termijn.

De straffe wind van de afgelopen dagen zorgt op haar beurt voor lage prijzen voor de korte termijn, de APX-peakprijs lag de afgelopen dagen gemiddeld rond de 65 euro per megawattuur.

Voor wat betreft de beschikbaarheid in Europa ziet het er op het moment rooskleuriger uit dan afgelopen maand. De Franse kerncentrales draaien volop en ook in België wordt vanaf komende week meer geproduceerd als Kerncentrale Doel 4 weer in bedrijf wordt genomen. De centrale lag stil sinds 6 augustus dit jaar wegens beton degradatie, dit probleem is in de afgelopen vier maanden verholpen.

Olie

Ondanks dat de olievoorraad in Amerika voor het eerst na 10 weken stijging op rij is gedaald en de afspraak tussen de OPEC-leden en Rusland om de productie te verlagen, is de koers nog niet hard opgelopen. Er is blijkbaar nogal wat wantrouwen onder de beleggers. Rusland heeft in de winter sowieso minder productie door winterse omstandigheden en kan hierdoor de productie niet op peil houden. Het lijkt erop dat ze deze productiedip nu aandragen alsof ze zich daarmee aan productiebeperkende afspraken houden. In april wordt er opnieuw door de OPEC-leden en Rusland vergaderd over eventuele productiebeperkende afspraken.

De beleggers zien grote negatieve gevolgen tegemoet voor aandelen en dus ook voor de olieprijzen als gevolg van de nog altijd heersende handelsoorlog tussen China en Amerika. De handelsoorlog lijkt ondanks de zogenoemde wapenstilstand toch weer op te laaien. Reden hiervoor is de arrestatie in Canada van de Chinese directeur van een groot telecombedrijf. De arrestatie is opgedragen door Amerika omdat het bedrijf zaken gedaan heeft met Iran, ondanks het handelsembargo welke door Amerika is opgelegd.