10-2-2020: Storm gunstig voor elektra | NIFE Energieadvies

10-2-2020: Storm gunstig voor elektra

Daggas is in een week tijd wederom gedaald echter de lange termijn is wel licht gestegen. Wellicht is het een kleine correctie op de sterke daling van voorgaande weken. Marktkenners verwachten voor de dagcontracten dat de bodem inmiddels is bereikt omdat de aanvoer vanuit Noorwegen en Rusland, bij prijzen van ruim acht cent per kuub, verminderd zal worden. Voor de aanvoer van gas hoeft men niet te vrezen omdat er ruim voldoende aanvoer is van LNG.

De gasopslagen in Nederland zijn toch al redelijk aangesproken waardoor de vulgraad nog ruim 60% is, in Europa is het percentage circa 67%. Het lijkt erop dat de bergingen omzet willen maken omdat er verder geen noodzaak is voor het gebruik van gas uit de bergingen. Het kan wel tijdens de zomer resulteren in een redelijke vraag naar gas voor het vullen van de bergingen.

In 2019 werd bijna 25% meer groen gas ingevoed in het gasnet van Liander ten opzichte van 2018. De ruim 40 miljoen kubieke meter groen gas, vergelijkbaar met het gasverbruik van ruim 27.000 woningen, draagt bij aan CO2-reductie. Op de totale hoeveelheid gas dat door de netten van Liander gaat, speelt groen gas nog een kleine rol; 0,7 % in 2019. 

Elektriciteit

Doordat de prijs van kolen en CO2-emissierecht afgelopen week licht stegen zijn de lange termijnprijzen voor elektra ook licht gestegen. Het gunstige aanbod van wind heeft afgelopen week ervoor zorggedragen dat de korte termijnprijs de laatste dagen elke dag een mooie daling liet zien en de verwachting is dat de hoeveelheid wind nog een paar dagen aanhoudt. De lichte stijging van kolen en CO2-emissierechten is inmiddels achter de rug en de huidige koers is weer terug op het niveau van verleden week.

De elektriciteitsproductie door kolencentrales in de EU is vorig jaar met bijna een kwart gedaald ten opzichte van 2018. De daling was het grootst in landen met veel wind- en zonne-energie. Ook werd er in 2019 voor het eerst meer elektriciteit opgewekt met behulp van zonne-energie en windenergie dan met kolen. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de elektriciteitsproductie door Sandbag en Agora Energiewende. De wereldwijde malaise in de kolensector is daarmee ook in de EU voelbaar.

Olie

De koers van olie staat nog altijd onder druk en er zijn nog geen prikkels die de prijs een steuntje in de rug geven. Het lijkt er wel op dat de daling voor nu even tot stand is gekomen, de koers lijkt zijwaarts te gedijen. Afgelopen week bleek uit cijfers welke wekelijks gepubliceerd worden, dat de voorraad ruwe olie in Amerika wederom gestegen is. Doordat er weinig belangrijke nieuwsberichten zijn worden de voorraadcijfers in Amerika belangrijker om een richting aan de koers te kunnen geven. De verwachting is dat de voorraad deze week weer verder zal aangroeien aldus de Energie Informatie Administratie (EIA). De vraaguitval in China als gevolg van het Coronavirus wordt geschat op circa 3 miljoen vaten per dag.