10-3-2021: Energie opwekken met uw postcodegebied | NIFE Energieadvies

10-3-2021: Energie opwekken met uw postcodegebied

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan vanaf 1 april de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) aan.

Deze regeling vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling.

Verschillen met de postcoderoosregeling

Wat zijn de belangrijkste verschillen? De SCE is een exploitatiesubsidie (met een looptijd van 15 jaar). Dat betekent dat RVO de subsidie uitkeert in een bedrag per geproduceerde kWh. Dit houdt in dat de subsidie stijgt, als de energieprijs lager is en daalt wanneer de marktprijs hoger is. Hiermee krijgt de aanvrager de zekerheid van een vast bedrag per kWh.

Ook vervalt de koppeling met het energiebelastingstelsel, waarmee de onzekerheid van de energiebelasting vervalt. Hierdoor neemt het financiële risico van postcoderoosprojecten af.

Verder ontvangt bij de SCE de coöperatie het geld voor de geleverde energie en van de subsidie zonder tussenkomst van een energieleverancier. Dat betekent dat de deelnemers niet meer gebonden zijn aan één bepaalde energieleverancier.

Webinar

Op 18 maart organiseert RVO samen met Klimaatstichting HIER een webinar. Wilt u ook meer weten over deze regeling en hoe het in z’n werk gaat? Meld u dan aan voor het webinar.

Categorieën

In de SCE zijn drie categorieën opgenomen: Zon-PV, Wind en Waterkracht. Zon-PV zijn de zonnepanelen op daken. Bij Wind denken we aan windmolens en bij Waterkracht aan installaties die energie halen uit waterkracht. Wat de categorieën precies inhouden, leest u op de webpagina van SCE.

Meer weten?

Bron: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/energie-opwekken-met-uw-postcodegebied