11-06-2021: SDE++ 2021 opent later | NIFE Energieadvies

11-06-2021: SDE++ 2021 opent later

In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om de SDE++ 2021 later open te stellen. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de aangekondigde periode van openstelling druk staat op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten. De SDE++ 2021 start daarom pas op 5 oktober 2021. De regeling sluit op 11 november 2021.

Voorlopige resultaten SDE++ 2020

De beoordeling van de SDE++ 2020 is bijna afgerond met 3.486 positieve beschikkingen met een budget van bijna € 4,7 miljard. Het grootste deel van het budget, namelijk € 2,1 miljard, is toebedeeld aan afvang en opslag van CO2 (CCS). Hiermee wordt 34 Mton CO2 per jaar verminderd. Het overgrote deel van de beschikkingen is afgegeven aan zon-PV-projecten (3.426). 97% van deze projecten wordt op een dak gerealiseerd. Zodra de beoordeling is afgerond, publiceert RVO de eindstand op de SDE website.

Bron: RVO