11-1-2021: Gemeenten mogen vanaf 2022 zonnepanelen op daken verplichten | NIFE Energieadvies

11-1-2021: Gemeenten mogen vanaf 2022 zonnepanelen op daken verplichten

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om gebouweigenaren, zowel burgers als bedrijven, te verplichten hun dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, om zo de energietransitie te stimuleren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken past daar voor het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ aan.Gemeenten mogen vanaf 2022 zonnepanelen op daken verplichten.

Ruimte is schaars 

Omdat in het dichtbevolkte Nederland maar weinig ruimte is voor zonnepanelen en windmolens, wordt steeds vaker gekeken naar slimme manieren om de ruimte die er is toch goed te benutten. Zo werd vorig jaar een besluit genomen om in 30 jaar minstens 1 miljoen huizen te voorzien van zonnepanelen. Niet alleen zonnepanelen zijn een opvulling voor loze daken, maar ook andere duurzame initiatieven dragen bij aan klimaatadaptatie: denk aan groene daken die de afvoer van regenwater vertragen, biodiversiteit stimuleren en zorgen voor verkoeling en hitte, of daken met een wateropslag.  

Lokaal niveau  

Bij een thema als duurzaamheid vindt de overheid het belangrijk dat gemeenten meer zeggenschap krijgen in de verduurzaming en energietransitie. “Als een dak door de ligging ongeschikt is voor duurzaam gebruik, of als er op de locatie geen vraag naar duurzame energie is (omdat er al een andere bron is), is het niet proportioneel om toch maatregelen aan het dak te moeten treffen. Alleen op lokaal niveau kunnen we deze afwegingen maken”, staat in de conceptnota.  

Kosten  

Maar wie moet die zonnepanelen betalen? Gebouweigenaren kunnen aanspraak maken op lokale subsidies, belastingvoordelen en de SDE++. Ook kunnen gebouweigenaren het dak aan een derde partij beschikbaar stellen, zoals een energiemaatschappij. In dat geval kosten de zonnepanelen de eigenaar niets. De regelgeving voor het verplichten van zonnedaken wordt juridisch vastgelegd, wat de gemeenten de mogelijkheid geeft bij te sturen. 

Bron: Change.inc