11-6-2018: Olieproductie in de lift | NIFE Energieadvies

11-6-2018: Olieproductie in de lift

De ontwikkeling van de gasprijs was de afgelopen week weer duidelijk gelieerd aan de op- of neerwaartse tendens van de olieprijs. Afgelopen donderdag steeg de olieprijs licht, de gasprijs volgde hierin direct en steeg een paar tienden mee voor de lange termijn. Voor de rest van de dagen stond de lange termijnprijs van het gas evenals de olieprijs licht onder druk.

De korte termijnprijs is de hele maand juni al redelijk stabiel en schommelt tussen de 21 en 21,5 eurocent per kuub. Hoog voor de tijd van het jaar, maar aangezien de krapte op de korte termijn elektriciteitsmarkt gas vraagt om deze elektra op te wekken is het niet verwonderlijk. Daarnaast wordt de korte termijnprijs gas, evenals de korte termijnprijs elektra, voor een groot gedeelte beïnvloed door het vele onderhoud, waardoor het aanbod beperkt is en de prijs relatief hoog voor de tijd van het jaar.

Elektriciteit

Aan de daling van zowel de elektraprijzen als de steenkoolprijzen bijna twee weken geleden is aan het eind van de afgelopen week een einde gekomen. Beiden hebben te kampen met een gebrek aan de aanbodzijde en een groeiende vraag. Voor wat betreft steenkool is de vraag in China weer eens hoog en het aanbod in Azië laag. De prijs van steenkool gaat daarentegen nog niet drastisch omhoog omdat de olieprijs enigszins dalende is.

Voor wat betreft de elektriciteitsprijzen is er weinig aanbod doordat er veel onderhoud wordt gepleegd aan verschillende centrales. De Belgische kerncentrale Doel ligt sinds afgelopen zaterdag helemaal stil, alle vier de reactoren zijn uitgeschakeld wegens zowel een technisch defect als onderhoud. Op het vlak van windenergie is er de laatste tijd nauwelijks capaciteit, het waait simpelweg te weinig. Daartegenover is de vraag hoog door de aanhoudende hoge temperaturen in Europa. De productie van zonne-energie, welke op het moment hoog is, kan tot nu toe het ‘tij niet keren’.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is afgelopen week akkoord gegaan met het gebruik in Nederland van het Europese Cross Border Intraday (XBID)-platform, waarop elektriciteit voor de korte termijn kan worden verhandeld binnen Europa. Dit platform maakt het mogelijk om elektriciteit snel en flexibel uit te wisselen tussen Europese landen. De grensoverschrijdende handel in elektriciteit met het XBID-platform betreft de zogenaamde intraday-markt. Op die markt kan een marktpartij tot een uur van te voren nog in elektriciteit handelen. Een marktpartij kan op dit platform direct op basis van de prijs beslissen om wel of niet te handelen. Het maakt niet uit, uit welk land de elektriciteit komt en of er voldoende transportcapaciteit is. Het platform berekent dit zelf waardoor de marktpartij direct de prijs ziet waarvoor elektriciteit beschikbaar is. Het platform kan de aankomende week starten.

Olie

Op een kleine opleving na, afgelopen donderdag, was er de afgelopen week een licht dalende tendens waar te nemen in de olieprijs. Dit gold zowel voor de West Texas Intermediate (WTI) als voor Brent olie. De oorzaak hiervan lag in het feit dat de Amerikaanse voorraden weer waren toegenomen met ruim 2 miljoen vaten en hiermee op ruim 436 miljoen vaten komt. Analisten hadden een afname verwacht van de olievoorraden van de Verenigde Staten aangezien de ‘verloren’ productie van Iran moet worden goedgemaakt en er daarnaast ook een beperking van de olie export is door de huidige politieke crisis in Venezuela. De Energy Information Administration (EIA) noteerde daarentegen een Amerikaanse recordproductie van 10,8 miljoen vaten per dag. Daarnaast kromp de vraag van China naar ruwe olie in de maand mei, in vergelijking tot de maand daarvoor, wat het aanbod in deze ook verhoogd.