12-10-2021: Vrije markt doet nu de das om | NIFE Energieadvies

12-10-2021: Vrije markt doet nu de das om

Gas

Met een notering van de gasprijs voor de laatste maanden van dit jaar en de eerste twee van 2022 van €1,58 per kubieke meter gas hebben we een ongelofelijke week achter de rug. De prijs van daggas heeft afgelopen week de €1,12 per kubieke meter aangetikt daar waar deze afgelopen jaar in mei nog een laagte record vestigde met €0,025 per kubieke meter hebben we afgelopen week een absoluut hoogte record bereikt. Aan het einde van verleden week is de gasprijs redelijk gedaald naar een prijs van onder de euro per m³ gas en daggas noteerde vandaag alweer €0,83 per m³ gas.

In 2020 werd gas als een afvalproduct gezien en dit jaar is het de heilige graal. Op zich niet verwonderlijk als er in China fabrieken gesloten worden omdat er geen elektra is om de machines te laten draaien en er te weinig gas is om dit probleem op te lossen in gascentrales. De vraag hoe het zover heeft kunnen komen, is op zich niet heel moeilijk te beantwoorden, het zit hem erin dat er teveel naar de korte termijn gekeken wordt. De economie wil snel geld verdienen en verliezen maximaal beperken, dat is korte termijn denken. Als er een lange termijnvisie zou zijn dan hadden er veel meer gasbergingen geweest waar gedurende het hele jaar gas opgeslagen wordt als de vraag laag is en vice versa als de vraag groter is. Voor deze opslagvelden zijn langdurige gascontracten, van bijvoorbeeld 10 jaar, af te sluiten voor een vaste prijs. Maar hoe beter dit systeem werkt hoe goedkoper de daghandel zal zijn, en dan zijn er altijd bedrijven die toch weer voor de korte termijn gaan met alle gevolgen van dien. Er is te concluderen dat de vrije marktwerking zoals in het huidige systeem uiteindelijk weer de voorkeur zal hebben, en dan moeten de risico’s voor lief genomen worden zoals vandaag de dag het geval is.

Elektra

De prijs van elektra vertoont dezelfde grafiek als die van gas. Elektra wordt in de huidige markt minder gemaakt met gas en des te meer met kolen waardoor de prijs hiervan enorm is gestegen en dit leidt ook weer tot hoge prijzen voor elektra. De elektraprijs lijkt die van gas te volgen maar dan met een vertraging van een paar dagen.

Als deze hoge prijzen allemaal al nog niet vervelend genoeg zijn, is onze overheid nog steeds bezig om elektracentrales te sluiten als gevolg van te hoge CO2 uitstoot. De overheid heeft een beëindigingsvoorstel gedaan aan “Onynx Power”. Hun energiecentrale in Rotterdam is met een netto capaciteit van 731 MW, en een rendement van 45 procent, één van de modernste, schoonste en meest efficiënte installaties ter wereld. Geluk bij een ongeluk is nog dat het de overheid niet lukt om dit jaar nog een CO2-emissieplafond in te voeren waardoor centrales stil gezet worden als ze een bepaalde hoeveelheid CO2 hebben uitgestoten. Het lijkt waarschijnlijk dat het plafond in 2022 wel ingevoerd zal worden met alle gevolgen van dien. Wellicht is het aanschaffen van een aggregaat een mooie oplossing om stroomtekorten aan te vullen of om te dure elektraprijzen te voorkomen.

Olie

Het opwaartse prijs potentieel van olie is sterk met als gevolg stijgende prijzen van olie. De OPEC+ hebben besloten geen extra olie op de markt te brengen nu de vraag hard stijgt. De vraag stijgt hard als gevolg van de hard gestegen prijs van gas. Met olie stoken en elektra produceren is met olie goedkoper dan met gas. Ook is de economie mondiaal weer op gang aan het komen door afnemende corona perikelen. In Azië hebben diverse landen getracht de stijging van de olieprijs af te remmen door de verkoop van hun strategische reserves welke zijn opgebouwd met een prijs in het verleden van circa 30 dollar per vat ruwe olie. Maar ook met deze inspanning is het niet gelukt de prijs mondiaal te verlagen, wel is er veel geld mee verdiend met de verkoop.