12-11-2019: Koud weer van invloed op daggas | NIFE Energieadvies

12-11-2019: Koud weer van invloed op daggas

De koers van olie heeft zoals we wel vaker zien de laatste maanden een tussentijdse stijging laten zien met uiteindelijk een daling waardoor de prijs van week op week nauwelijks is gewijzigd. Tussentijdse stijgingen en dalingen worden meestal ingegeven door nieuwsberichten die de markt kunnen beïnvloeden. Afgelopen week ontstond er neerwaartse druk door de flink gestegen olievoorraden in Amerika en het nieuw ontdekte olieveld in Iran. Dit olieveld kan volgens inschatting circa 53 miljard vaten ruwe olie opleveren. Er zal een paar jaar nodig zijn om het olieveld te kunnen exploiteren, of er tegen die tijd nog sancties vanuit Amerika tegen Iran zijn is niet te zeggen. Analisten zijn ook nog onzeker over de OPEC en of er nog wel bereidheid is binnen het kartel om de productie daadwerkelijk verder te verlagen. Een stijging van de koers ontstond na positieve berichtgeving in de media over de voortgang van de handelsbesprekingen tussen Amerika en China.

Verwachting: de prijs van olie beweegt zich globaal al geruime tijd op een gelijk niveau en dit kan nog langer aanhouden.

Elektriciteit

De prijzen voor de lange termijn zijn licht gedaald als gevolg van de onder druk staande CO2-emissieprijs en de dalende kolenprijs. De korte termijnprijs is licht gestegen o.a. door het wegvallen van het aanbod van elektra geproduceerd door zonnepanelen. De stijging voor de korte termijn had hoger uit kunnen vallen als de vraag vanuit Frankrijk niet laag geweest zou zijn. Frankrijk heeft veel geïmporteerd vanuit Spanje, hier was veel opwek van zon- en windinstallaties waardoor er een overschot was.

Iran melde afgelopen week dat de bouw van een tweede kerncentrale van start gegaan is. Volgens een woordvoerder wordt hiermee een besparing van 11 miljoen vaten ruwe olie gerealiseerd. In China zijn op dit moment ook nog 11 kerncentrales in aanbouw waarmee na realisatie het totaal aantal op 59 komt. Dit is op één na gelijk aan het aantal in Frankrijk maar de verwachting is dat China door blijft gaan met het bouwen van kerncentrales.

Verwachting: de korte termijn prijzen kunnen nog verder oplopen in navolging van o.a. de prijs van het daggas en de lange termijn kan nog dalen als de CO2-emissie prijs verder onder druk komt.

Gas

De gasprijs voor de korte termijn is in een week tijd met ruim 4 cent per kuub gestegen en de prijs voor de lange termijn is licht gedaald. De stijging van het daggas kan toegeschreven worden aan de koudere weersomstandigheden. Een andere oorzaak zou volgens analisten gezocht moeten worden in een kleinere aanvoer van LNG naar Europa en de aanvoer vanuit Noorwegen. In dit land wordt de gaskraan naar Europa met regelmaat dichtgedraaid om zo de prijs van gas op te drijven. Er wordt over het algemeen aangenomen dat Rusland gevaarlijk is voor Europa omdat ze de gaskraan dicht kunnen draaien maar uiteindelijk is het niet Rusland maar Noorwegen die deze tactiek toepast.

In Nederland wordt met alle macht geprobeerd om van het gas af te gaan in tegenstelling tot de rest van de wereld. Een voorbeeld hiervan is het voornemen om een grote gascentrale te bouwen in België van 850 MW. Of de centrale er daadwerkelijk zal komen is nog niet zeker maar een in gebruik name per 2025 behoort tot de mogelijkheden en het zou het elektra probleem in één keer oplossen als per deze datum de kerncentrales buiten werking gesteld worden. Het sluiten van de kerncentrales is volgens afspraken aan de orde maar eerdere sluitingsdatums zijn ook opgeschoven.

Verwachting: de prijs van daggas kan nog verder oplopen als de weersomstandigheden fris blijven, de lange termijn zou het huidige niveau kunnen handhaven in navolging van de olieprijzen.