13-05-2022: Consumentenbond: Helft energieleveranciers betaalt te weinig voor teruggeleverde stroom | NIFE Energieadvies

13-05-2022: Consumentenbond: Helft energieleveranciers betaalt te weinig voor teruggeleverde stroom

De helft van de energieleveranciers betaalt (veel) te weinig voor stroom die ze teruggeleverd krijgt van klanten met zonnepanelen. De bedrijven verwerken de gestegen stroomtarieven niet in hun terugleververgoeding. Dat constateert de Consumentenbond op basis van onderzoek.

Consumenten die met hun zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan zij gebruiken, geven die overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een zogeheten terugleververgoeding.

Tot 2014 was vastgelegd dat minimaal 70 procent van het kale leveringstarief een redelijke vergoeding was. In afwachting van de nieuwe Energiewet is er nu geen vastgelegd percentage. De Consumentenbond gaat in zijn onderzoek daarom uit van de eerder gestelde 70 procent.

Van de 30 onderzochte energieleveranciers halen 14 (bij lange na) niet die 70 procent. Zes aanbieders betalen zelfs minder dan 15 procent van het kale leveringstarief (exclusief belastingen en opslagen).

EnergyZero en DGB Energie betalen het slechtst: hun vergoeding voor zonnestroom bedraagt slechts 7 procent van het leveringstarief.

De Consumentenbond roept leveranciers met zeer lage teruglevertarieven op om deze in verhouding te brengen met hun leveringstarieven. De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt.

Bron: Energiemarkt