13-08-2021: Nieuwe wegwijzer helpt bij financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed | NIFE Energieadvies

13-08-2021: Nieuwe wegwijzer helpt bij financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Wilt u klein maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Er is nu een Wegwijzer financiering verduurzaming voor (klein) maatschappelijk vastgoed beschikbaar die u hierbij helpt.

De wegwijzer geeft concrete informatie toegespitst op uw vastgoed. Denk hierbij aan een uitleg over beschikbare subsidies, eigenaarschap van het vastgoed,  het benutten van natuurlijke momenten en mogelijke financieringsconstructies.

Uitdaging

Verduurzaming is een uitdaging voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en zorginstellingen. Het is niet hun primaire taak, waardoor de financiering voor de verduurzaming ontbreekt. Juist bij ouder, slecht geïsoleerd vastgoed kan verduurzaming voor flinke energiekostenbesparingen zorgen. De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling voor de gebouwde omgeving.

Voor wie?

De financiële wegwijzer is bedoeld voor eigenaren of gebruikers van (klein) maatschappelijk vastgoed, die met verduurzamen aan de slag willen. Onder maatschappelijk vastgoed valt:

  • gemeentelijk vastgoed
  • scholen (vanwege de focus op kleine vastgoedeigenaren, specifiek PO en VO)
  • sportvastgoed
  • vastgoed in eigendom of beheer van het buurthuis of wijkcentrum
  • vastgoed in eigendom of beheer van instellingen met een culturele ANBI-status
  • zorgvastgoed

Bron: RVO