13-08-2021: Overheid kent DEI+ subsidie toe aan eerste offshore groene waterstofpilot PosHYdon | NIFE Energieadvies

13-08-2021: Overheid kent DEI+ subsidie toe aan eerste offshore groene waterstofpilot PosHYdon

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ten bedrage van 3,6 miljoen euro toegekend aan PosHYdon.
PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. Met deze subsidie kan het consortium met de pilot van start gaan.

PosHYdon profileert zich graag als het ultieme voorbeeld van systeemintegratie op de Noordzee. In veel studies wordt waterstof ‘the missing link’ voor de energietransitie genoemd en wordt er veel over de mogelijkheden gesproken. Maar voor de kust van Scheveningen gaat het daadwerkelijk plaatsvinden.

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving. Daarnaast wordt de efficiency getest van een electrolyser met een variabele voeding vanuit offshore wind en wordt kennis opgebouwd in de kosten, van zowel de installatie offshore als van het onderhoud.

Bron: Energienieuws