13-1-2021: Gasmarkten in Europa momenteel temperatuurgevoelig | NIFE Energieadvies

13-1-2021: Gasmarkten in Europa momenteel temperatuurgevoelig

Azië concurreert met Europa

Koude temperaturen in Europa vallen samen met een grote druk op de gasopslagvoorraden, wat bijdraagt aan een prijsopdrijvend sentiment. Gas Infrastructure Europe (GIE) meldde eind december dat de Europese gasopslagfaciliteiten voor 75% gevuld zijn, vergeleken met 88,5% eind december 2019. Ook het koude weer in Aziatische landen en de daaropvolgende stijging van de vraag naar verwarmingsdoeleinden helpen de gasmarkt naar een hoger prijsniveau. Zoals bekend, concurreert Azië met Europa op de markt voor vloeibaar gemaakt gas (LNG) en is bereid om een hoge prijs te betalen voor LNG-leveringen.

Het eerste gas uit Azerbeidzjan is eind december in Europa gearriveerd, via de pijpleiding wordt het Shah Deniz-gasveld in de Kaspische Zee via Georgië en Turkije met Griekenland verbonden, vanwaar hij verder loopt via Albanië naar Italië. Ruim zeven jaar heeft het project geduurd en gaat Europa jaarlijks 10 miljard m³ aan aardgas leveren.

Verwachting: De gasmarkten in heel Europa zijn momenteel bijzonder temperatuurgevoelig, korte termijn prijzen kunnen hierdoor verder oplopen, voor de langere termijn blijft de verwachting onzeker.

Beperkt aanbod wind

Kou in Europa en China in combinatie met een krap aanbod via de interconnector van Groot-Brittannië en Scandinavië veroorzaken een verhoging van de elektraprijzen. Door de kou in China is de vraag daar naar gas groot waardoor er minder tot geen LNG in Europa afgeleverd wordt. Het lagere aanbod van gas levert een hogere prijs voor de daghandel van elektra op, welke geproduceerd wordt door gascentrales. Doorgaans wordt in januari veel elektra opwekt met windmolens, maar de weersomstandigheden leveren een te beperkt aanbod wind op om de prijs te kunnen drukken.

De lange termijncontracten zijn op dit moment erg afhankelijk van de stijgende financiële beurzen. De beurzen zien de toekomst erg rooskleurig in en ze verwachten een groeiende economie met veel ruimte naar boven waardoor het aannemelijk is dat er meer CO2 uitgestoten zal worden door kolen en gascentrales. Voor deze uitstoot zullen de producenten emissierechten moeten inkopen, handelaren speculeren op dit moment veelvuldig in deze rechten waardoor de prijs oploopt.

Verwachting: De prijzen van de daghandel kunnen stabiel blijven door gelijke weersomstandigheden, tenzij een interconnector weer in gebruik genomen kan worden en de lange termijn kan licht stijgen conform de handelsbeurzen.

Productie mindering

Het zijn voornamelijk Rusland en Saoedi-Arabië die aan de touwtjes trekken op de oliemarkt, in plaats van meer olie op de markt wat de wens van Rusland is, gaat Saoedi-Arabië vanaf februari juist minder vaten olie per dag produceren. Dit is in de laatste vergadering afgesproken van de OPEC+ en gelden voor februari en maart 2021. De vermindering heeft de oliemarkt niet zien aankomen eerder het omgekeerde, een annalist meldde dat Saoedi-Arabië een bodem onder de markt heeft gelegd met de “vrijwillige” productiebeperking. Meer olie op de markt en de onzekerheid van het ronddwalende virus, zou voor dalende prijzen kunnen zorgen. De vraag is alleen hoelang het houdbaar is, de OPEC+ staat al langer onder druk en bekend is dat als de vraag aantrekt ook gauw alle akkoorden vervallen.

Verwachting: Als afspraken na worden gekomen, kan het huidige prijsniveau gehandhaafd blijven.