13-8-2018: China van kolen naar LNG | NIFE Energieadvies

13-8-2018: China van kolen naar LNG

De prijs van gas en dan met name voor de korte termijn blijft op gelijk niveau. Op grafieken is mooi te zien dat deze zijwaarts beweegt. Te verwachten is dat zolang de gasbergingen niet gevuld zijn deze koers zijwaarts zal blijven. Wel is er door de omslag van het weer minder gas nodig voor de opwek van elektra, de wind wekt in Nederland namelijk meer elektra op dan de zonnepanelen doen.

PetroChina, heeft zijn inspanningen opgevoerd om de levering van vloeibaar aardgas veilig te stellen, nu China doorgaat met zijn zoektocht om over te schakelen van kolengebruik naar aardgas. PetroChina zou volgens marktbronnen in een gevorderd stadium van onderhandelen zijn met Qatar om de levering van LNG op korte- en lange termijndeals te bevorderen. Qatar kan hiermee de geplande capaciteitsuitbreiding kunnen benutten. Het gaat hierbij om afspraken voor de levering aan China van miljoenen ton LNG per jaar waarvan de start dit jaar kan aanvangen.

De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) in China is in 2017 met 46 procent gestegen tot 38,13 miljoen ton, naar verwachting zal de import blijven groeien en binnen niet al te lange tijd tegen de 87 miljoen ton LNG-import per jaar bereiken.

Elektriciteit

Door de minder warme temperaturen in Nederland is de vraag naar elektra afgenomen. Ook is het meer gaan waaien. Als gevolg hiervan is de prijs voor de korte termijn gedaald. Een stijgend effect onder aanvoering van minder opwek van zonnepanelen is kleiner dan de extra elektra opwek door windmolens. Op een dag met redelijke windomstandigheden wordt met gemak 30% meer elektra opwek gerealiseerd in vergelijk met een hele mooie zonnige dag. De grafiek voor de lange termijn beweegt voorlopig zijwaarts door het uitblijven van een verdere daling van de prijs van kolen.

Mede door de hete en droge zomer zijn in Noorwegen de stroomprijzen zeldzaam hoog. Van de elektriciteit die Noorwegen produceert komt 98 procent uit waterkracht. Door gebrek aan sneeuw in het voorjaar en de droge zomer zijn sommige rivieren en stuwmeren vrijwel drooggevallen. De stroomproductie neemt af, stroomprijzen lopen op. Toch gaat de export van elektra naar de rest van Europa gewoon door. Dat kost Noorse burgers veel geld en eist zijn tol bij de industrie. Sommige bedrijven hebben hun productie al teruggeschroefd.

Olie

Analisten hadden verwacht dat de olievoorraad in Amerika zou afnemen met 2,3 miljoen vaten ruwe olie, maar de afname bleek minder dan de voorspelling deed vermoeden. De afname bleek 1,4 miljoen vaten ruwe olie te zijn en de voorraad van benzine en stookolie was zelfs groter geworden. Deze informatie deed de koers geen goed en daalde bijna met 4%.

Vanuit China kwamen cijfers over een tegenvallende vraag naar olie, de vraag naar olie is zelfs aan het afnemen. Deze afname kan ook verband houden met de sancties van Amerika aan Iran. Amerika wil voorkomen dat dit land nog olie kan exporteren en dreigt iedereen met maatregelen als ze toch zaken doen met dit land. China heeft aangegeven niet bang te zijn voor dreigementen aan hun adres en geven zelfs aan om meer olie vanuit Iran te gaan importeren. Deze import zal financieel een voordeel kunnen zijn voor China omdat Iran de olie nauwelijks aan andere landen kwijt kan.

Uit het maandelijks rapport van het International Energie Agentschap (IEA) blijkt dat Rusland, Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten samen meer olie hebben geproduceerd in de maand juli. De extra productie was gepland om zo de productie uitval van Venezuela en Iran op te vangen. Echter de vraag blijft of de uitval van productie van Iran ook echt zal plaatsvinden gezien de voorgenomen toename van export aan China.