14-06-2022: Fikse boete voor DGB voor misleiding bij telefonische verkoop energiecontracten | NIFE Energieadvies

14-06-2022: Fikse boete voor DGB voor misleiding bij telefonische verkoop energiecontracten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energieleverancier DGB een boete van 400.000 euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten. DGB zette andere bedrijven in om consumenten op te bellen om energiecontracten te verkopen. Deze tussenpersonen vertelden bij de verkoopgesprekken niet dat ze namens DGB belden om een energiecontract aan te bieden.

Ook werd belangrijke informatie over bijvoorbeeld de looptijd, opzegboetes, het tarief en het totale jaarbedrag niet of pas laat in het gesprek gemeld.

Bedrijven vertelden bijvoorbeeld dat zij belden naar aanleiding van klachten over telefonische werving door een andere energiemaatschappij en boden aan om ervoor te zorgen dat mensen niet meer werden gebeld. Andere consumenten werd verteld dat er iets was misgegaan bij een overstap en dat er nog een herberekening voor het verlagen van het tarief moest worden uitgevoerd.

Consumenten werden ook niet goed voorgelicht over de voorwaarden voor het vergoeden van de overstapboete van de oude leverancier. Dat DBG zelf ook een overstapboete in rekening kon brengen als het nieuwe contract vóór het einde van de looptijd werd stopgezet werd ook vaak verzwegen.

De boete wordt opgelegd omdat de ACM na onderzoek in 2021 heeft vastgesteld dat DGB consumenten bij telefonische verkoop in 2019 en 2020 heeft misleid. DGB kan bezwaar maken en in beroep gaan tegen het besluit.

Bron: Energienieuws