14-07-2022: PreZero en glastuinbouw West-Brabant ontvangen SDE++ subsidie | NIFE Energieadvies

14-07-2022: PreZero en glastuinbouw West-Brabant ontvangen SDE++ subsidie

Het project Osiris krijgt subsidie vanuit de SDE++ regeling krijgt. Osiris is een samenwerking tussen glastuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland in Dinteloord en PreZero. Samen verduurzamen deze partijen de glastuinbouw met warmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet-recyclebare afvalstromen.

De afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal zet jaarlijks 380.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en nieuwe grondstoffen. Daarbij komt warmte en CO2 vrij. Er ligt al een klein warmtenet naar Roosendaal maar de grote kans voor hergebruik van warmte en CO2 zit in de twee grote glastuinbouwclusters in de regio. Bij de teelt van groente, fruit en sierplanten in het glastuinbouwgebied in Dinteloord en Steenbergen wordt nu nog aardgas gebruikt om elektriciteit, warmte en CO2 op te wekken.

De warmte en CO2 gaan straks van PreZero in Roosendaal door leidingen onder de grond richting de twee glastuinbouwgebieden. De technische aanpassingen bij PreZero, het transport en de levering aan de glastuinbouwers betekenen een forse investering. De SDE++ zorgt voor een haalbare businesscase.

Osiris is op dit moment het grootste project in Nederland waar warmte én CO2 uit een afvalenergiecentrale wordt geleverd aan de glastuinbouw. Hierdoor wordt jaarlijks het gebruik van circa 100 miljoen m3 aardgas vermeden. Dat is te vergelijken met het aardgasverbruik van circa 85.000 woningen, een middelgrote stad. Met dit project kan de glastuinbouw voor een groot deel van het aardgas af. Dat past bij de ambitie van de sector om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Bron: Energienieuws