14-4-2020: Olieprijs nog niet omhoog | NIFE Energieadvies

14-4-2020: Olieprijs nog niet omhoog

Door het royale aanbod van LNG en pijpleidinggas en de zeer lage vraag is de prijs van korte termijngas zeer laag en stabiel. Voor de lange termijncontracten is een lichte stijging aan de orde van de dag geweest, wellicht als gevolg van de licht opgelopen olieprijs. De prijs van gas reageert meestal iets later op de bewegingen van olie. Noorwegen heeft de doorvoer van gas naar Europa verlaagd zonder dat er onderhoud gepleegd wordt aan de productiefaciliteiten. De reden kan alleen gezocht worden in de lage prijzen die er betaald worden voor de daghandel, maar op de prijs heeft het geen effect gehad. Uit de gasbergingen in Nederland en Europa wordt elke dag, ondanks het royale externe aanbod, gas opgenomen waardoor de vulgraad is gedaald. Verleden week is hier een einde aangekomen waardoor de bergingen vanaf heden weer gevuld worden voor de komende winter. Het gemiddelde vulpercentage van alle bergingen in Europa, is op dit moment circa 53%, en Nederland zit daar iets onder.

Elektriciteit

De prijs voor de lange termijncontracten is afgelopen week met een paar tiende gestegen, doordat de prijs van CO2-emissierechten een stijgende lijn heeft laten zien. De CO2-emmisierechten lijken zich mee te bewegen met de aandelenbeurzen, en die hebben zich hersteld nadat de Europese en Amerikaanse centrale banken hebben aangegeven de economie te gaan stimuleren.

Voor de korte termijnprijzen geldt dat de vraag circa 10% minder is en het aanbod van nieuwe energie opwek bijvoorbeeld afgelopen zondag royaal was door stevige wind in combinatie met de zon. Dit heeft er o.a. zondag toe geleid dat de prijzen negatief zijn geweest gedurende de dag. Een tweede oorzaak van de negatieve prijzen is dat de temperatuur relatief laag was waardoor er warmtevraag was door huishoudens. Het verwarmen gebeurt doorgaans met gas maar ook steeds meer met warmtenetten die gevoed worden door elektracentrales met warmte als restproduct. De warmtenetten waren genoodzaakt om warmte te leveren waardoor de elektracentrales niet anders konden dan de centrales door te laten leveren maar dan met restproduct elektriciteit.

Olie

Afgelopen weekend was het uiteindelijk zover dat de OPEC+ en een aantal niet OPEC leden overeengekomen zijn om de olieproductie verder te gaan beperken. Alle beperkingen bij elkaar zou een vermindering moeten opleveren van een kleine 10 miljoen vaten ruwe olie per dag. Het doel van de beperking is om de olieprijs te laten stijgen, maar dit is nog niet gelukt. De prijs is tot op heden gedaald omdat handelaren het akkoord flinterdun vinden omdat er nogal wat vraagtekens bij gezet mogen worden.

Saoedi Arabië en Rusland hebben aangegeven elk circa 2,5 miljoen vaten minder te gaan produceren, maar ze nemen als startpunt een productie van 11 miljoen vaten per dag terwijl ze nog geen 10 miljoen vaten per dag produceren. Ook is Rusland tot op heden, volgens handelaren, nog nooit één afspraak nagekomen wat betreft het verminderen van de productie omdat het technisch nauwelijks of niet mogelijk zou zijn. De vraaguitval als gevolg van het coronavirus is circa 20 tot 25 miljoen vaten per dag waardoor de zogenaamde beperking nog niet de helft is van de overproductie, een einde aan de lockdowns zou de prijs kunnen laten opveren.