15-06-2021: Elektraprijzen hoog ondanks enorme opwek zonne-energie | NIFE Energieadvies

15-06-2021: Elektraprijzen hoog ondanks enorme opwek zonne-energie

Gas

Gasprijzen in Azië zijn momenteel van een hoog niveau, dit komt omdat er veel vraag is naar vloeibaar gemaakt gas (LNG) in de Aziatische landen. Het is mede door deze grote vraag die zorg draagt voor een prijsopdrijvend effect op de gasmarkt. Neem hierin mee dat de Europese gasopslagen nog lang niet op niveau zijn voor de komende winter en juist nu gaan gaspijpleidingen gepland of niet gepland in onderhoud, waardoor er minder gas naar Europa stroomt.

De prijs voor een kuub gas is in tijden niet meer zo hoog geweest zeker voor deze periode van het jaar. Ondanks dat de prijzen voor de korte termijn stevig zijn gestegen, blijven de prijzen voor de lange termijn redelijk stabiel. 

Elektra

De prijs van kolen breekt door de grens van 100 dollar per ton. Reden hiervoor is de grote vraag vanuit Azië. In de markt wordt voornamelijk gewezen op eventuele productieproblemen waardoor het aanbod niet optimaal zou zijn. Maar de zorgen in de media over het aanbod, lijken meer gebakken lucht om de aandacht af te leiden van de toename van vraag naar kolen in Azië omdat deze info niet goed is voor het imago. Gelukkig hebben we in Nederland één van de schoonste centrales ter wereld gesloten voor het milieu, dus hebben we van de stijging van de kolenprijs ook geen last, of toch wel. We hebben namelijk een inter-Europese prijsstelling. Nederland levert elektra aan buurlanden en andersom waardoor we genieten van elektra uit o.a. Duitsland waar het gebruik van kolen nog vrij normaal is en ook ervaren we hogere kosten omdat de vraag in Azië extreem is.

Deze week en afgelopen week zijn er veel productielocaties in Nederland gesloten waardoor we zijn aangewezen op de aanvoer uit onze buurlanden en in deze landen zijn de prijzen hoog. De Nederlandse elektraprijzen zijn hoog, ondanks dat we record na record breken met de opwek van zonnepanelen. De stijging van de prijzen geldt voor zowel de korte als de lange termijnprijzen.

Olie

De olieprijs is verder gestegen en de vraag naar ruwe olie zal tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen, maar de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën zorgt ervoor dat de crisis mogelijk langer dan verwacht zal aanhouden, verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het IEA verwacht dat de mondiale vraag naar olie in de laatste twee kwartalen van dit jaar circa 300.000 vaten per dag lager zal uitvallen dan eerder verwacht, omdat de vaccinatiecampagnes in armere landen zoals Brazilië, India en Maleisië weinig vooruitgang boeken. Volgens analisten is er wel ruimte voor de OPEC+ om de productie op te voeren vanaf de tweede helft van het jaar maar zolang dit niet gebeurt, is er duidelijk opwaarts potentieel voor de olieprijzen.

De omstreden Keystone XL-pijplijn, die dwars door een natuurreservaat van Canada naar de Verenigde Staten zou komen, gaat definitief niet door. Nadat eerder al de Amerikaanse president Joe Biden de vergunning had ingetrokken, heeft ook het Amerikaanse energiebedrijf TC Energy zich teruggetrokken uit het project.