15-07-2021: Industrie zet fors in op energie-innovatie | NIFE Energieadvies

15-07-2021: Industrie zet fors in op energie-innovatie

Meer dan de helft van de subsidies energie-innovatie ging in 2020 naar innovatie in de industrie. Daarmee zet deze sector fors in op energie-innovatie. Dat blijkt uit ons onderzoek.

Deze regelingen voor het innovatie- en klimaatbeleid hadden in totaal een budget van bijna € 225 miljoen. Private partijen investeerden ongeveer hetzelfde bedrag in de energie-innovatieprojecten. Wij onderzochten hoe de eigen energie-innovatieregelingen bijdragen aan het innovatie- en klimaatbeleid van Nederland. De rapportage zoomt in op regelingen die in 2020 en soms ook in 2019 een openstelling hadden.

€ 177 miljoen naar industrie

Uitgangspunt van de regelingen is dat ze bijdragen aan de verschillende thema’s van het Klimaatakkoord. De industrie staat voor een grote opgave om met innovaties CO2-uitstoot te verminderen. In 2019-2020 ging ruim € 177 miljoen van in totaal bijna € 400 miljoen naar het Klimaatakkoord industrie. In 2020 was dit ruim € 125 miljoen van bijna € 225 miljoen. Andere bedragen gingen onder andere naar: energie-innovaties in elektriciteit (€ 15 miljoen) het energiesysteem (€ 50 miljoen) en de gebouwde omgeving (€ 34 miljoen).

Grootste deel naar mkb

Bij pilot- en demonstratieprojecten zijn vooral bedrijven betrokken. Kennisinstellingen en bedrijven hebben ongeveer een gelijk aandeel bij onderzoek en ontwikkeling. Het grootste deel van de subsidies ging in 2019 en 2020 naar het mkb. In de gesubsidieerde projecten zitten ongeveer evenveel publieke als private investeringen. Maar die verhouding verschilt sterk per regeling.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Sinds 2019 zetten we via het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid innovatiegericht in op maatschappelijke opgaven. We hebben daar integrale, innovatieve oplossingen voor nodig en samenwerkingsverbanden van verschillende partijen. De regelingen voor energie-innovatie stimuleren dit. Wij voeren deze regelingen uit in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: RVO.nl