15-07-2021: Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: extra inspanning vereist | NIFE Energieadvies

15-07-2021: Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: extra inspanning vereist

Begin juli presenteerde Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, het Ecorys-rapport over de onrendabele top voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

De hoofdconclusie is helder: met het bestaande beleid komen we in 2030 uit op 1,7 MTon CO2-reductie, de helft van de 3,4 MTon uit het Klimaatakkoord. Er zijn dus extra stappen nodig om het doel te halen.

De vier aanbevelingen voor dat ’tandje erbij’ sluiten heel goed aan bij de standpunten van Energie-Nederland. Ook waardeert de branchevereniging het streven van Van Poelgeest om de inzet van extra middelen zo veel mogelijk te beperken. Zo bereiken we de afgesproken CO2-reductie op de meest kosteneffectieve manier. De aanbevelingen:

Zet in stedelijke gebied in op de aanleg van warmtenetten, zegt Energie-Nederland. Tot 2030 gaat het om bijna 500.000 aansluitingen. Er zijn nog wel stevige uitdagingen zoals de betaalbaarheid voor de bewoner, marktordening warmte, voldoende middelen in de SDE++ voor duurzame warmtebronnen en een aanwijsbevoegdheid voor gemeenten om aardgaslevering te mogen beëindigen. Dat laatste ligt politiek gevoelig, maar is nodig voor het benodigde tempo en om de betaalbaarheid goed te houden.

Bron: Energienieuws