17-2-2020: De energiemarkt stabiliseert | NIFE Energieadvies

17-2-2020: De energiemarkt stabiliseert

Afgelopen week is de prijs van het lange termijngas per dag licht opgelopen, de prijs van daggas is stabiel gebleven en nog altijd laag.

De weersomstandigheden zijn dit jaar dermate mild dat de vraag naar gas zwak is waardoor de prijzen laag zijn maar ook de aanvoer van LNG blijft doorgaan. Als we naar de cijfers van LNG-aanvoer in de Rotterdamse haven kijken, zien we dat die in 2019 met 6,5 mln ton bijna verdubbelde ten opzichte van 2018 (3,6 mln ton).

Voor het eerst in zijn geschiedenis noteert GasTerra een jaaromzet onder de 10 miljard. De Groninger gasgroothandel zag de jaaromzet in 2019 stokken bij 8,8 miljard. Als gevolg van de aardbevingen wordt de productie van Gronings gas steeds verder teruggeschroefd. Daarnaast produceren de kleine gasvelden steeds minder en staan gasproducenten (vanwege de lage gasprijs en ongunstige investeringsomstandigheden) niet te trappelen om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen. De dalende productie uit de Nederlandse velden (in 2019 lag de productie uit de kleine velden op het laagste niveau sinds 2003) betekent dat er steeds meer gas wordt geïmporteerd. Van de 51,5 miljard kubieke meter gas die bij GasTerra werd aangeboden kwam 16,2 miljard uit Groningen en 12,3 miljard uit de kleine velden. De rest werd aangekocht of geïmporteerd uit Noorwegen, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

GasTerra ziet het aanbod groen gas groeien, dit jaar wordt 180 miljoen kubieke meter groen gas verwacht. Maar die groei kan de vraag niet bijhouden.

Knelpunten in de productie zijn onder andere het verkrijgen van vergunningen voor productielocaties, en sinds vorig jaar de uitstoot van stikstof.

Elektriciteit

De lange termijnprijzen zijn licht opgelopen doordat verschillende grondstoffen licht gestegen zijn. Eén van de grondstoffen die gestegen is, zijn de CO2-emissierechten. De reden van de stijging is nog niet te achterhalen maar lijkt verband te houden met een veiling van rechten in Polen waar de prijs zonder duidelijke reden fors hoger uit heeft gepakt dan marktconform redelijk zou zijn. Verder heeft een mooi wind aanbod ervoor zorg gedragen dat de prijzen van de dagprijzen relatief laag geweest zijn en in Duitsland afgelopen weekend zelfs in de min terecht zijn gekomen.

Gascentrales winnen het momenteel van kolencentrales als het gaat over de kostprijs voor een geproduceerde kWh., reden hiervoor is o.a. de lage prijs van gas. Toeval of niet maar op dit moment draaien de kolencentrales niet doordat ze defect zijn of voor ongepland onderhoud buiten werking gesteld zijn. De Amercentrale draait wel optimaal maar dan met name op biomassa of anders gezegd op subsidie wat geïnd wordt als ODE belasting.  

Het aandeel kolenstroom in Nederland zakte ook sterk van 23% naar 14%. Het grootste deel van die afname werd echter gecompenseerd door gas (van 53% naar 61%). Het aandeel windenergie bleef gelijk op 9%. Zonne-energie steeg wel flink van 3% naar 5%.

Olie

Afgelopen week heeft de prijskoers van olie een kleine stijging laten zien wat betekent dat de daling voorbij is en er wellicht een stabilisatie heeft plaatsgevonden. De forse daling in de voorgaande weken heeft alles te maken met vraag uitval als gevolg van het Coronavirus. Het virus is volgens berichtgeving inmiddels aan kracht aan het inboeten wat betreft de aanwas van nieuwe besmettingen, de olieprijs lijkt hierop te reageren door niet verder te dalen maar ook te stabiliseren.

De vraag naar olie zal dit kwartaal voor het eerste sinds meer dan 10 jaar onder druk staan als gevolg van het coronavirus. Dit bleek donderdag uit het olierapport van het (IEA) Internationaal Energieagentschap. Voor het lopende eerste kwartaal voorziet het agentschap een afname in de groei van de vraag naar olie met ruim 400.000 vaten per dag. De IEA stelde verder de prognose voor de groei van de vraag naar olie wereldwijd voor 2020 met circa 30% neerwaarts bij ten opzichte van de eerdere groeiramingen.

Het aantal in gebruik zijnde boorplatforms in Amerika is afgelopen jaar fors gedaald, ruim een jaar geleden waren het er circa 870 en vandaag de dag zijn het er 676.

Ondanks het teruglopen van het aantal olieplatforms is de olievoorraad in Amerika afgelopen week gestegen met ruim 7 miljoen vaten ruwe olie en dit was meer dan dubbel zoveel als waar analisten rekening mee hadden gehouden.