17-2-21: Inwoners Hoeksche Waard kunnen meeprofiteren van windpark Hogezandse Polder | NIFE Energieadvies

17-2-21: Inwoners Hoeksche Waard kunnen meeprofiteren van windpark Hogezandse Polder

Omwonenden van windpark Hogezandse Polder en alle inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard kunnen dankzij Eneco WindOpbrengst profiteren van de winst van het windpark. Zij krijgen de kans om tegen een rendement van 2,5 procent te investeren in het windpark.

Inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard krijgen bovendien als eerste de mogelijkheid om te investeren in Hogezandse Polder. Samen met hen wil Eneco bouwen aan een duurzame toekomst voor deze regio en Nederland.

De gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om hier invulling aan te geven realiseerde Eneco ten zuiden van de Langeboomweg in Numansdorp windpark Hogezandse Polder met een vermogen van ruim 30 megawatt.

Langs het Hollands Diep en schuin tegenover de industrie van de Moerdijk wekken de negen windmolens sinds maart 2019 jaarlijks 107 GWh groene stroom op. Omgerekend is dit duurzame energie voor 31.000 huishoudens. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

Bron: Energienieuws