17-8-2020: Investeringen in LNG stijgen | NIFE Energieadvies

17-8-2020: Investeringen in LNG stijgen

Amerikaans bedrijf investeert in LNG

De prijs van de daghandel is inmiddels licht gedaald nadat door de weersomstandigheden de vraag naar gas is verminderd. En voor de lange termijncontracten is de prijs licht gestegen maar dit lijkt meer een rimpel in de zijwaartse koersbeweging te zijn.

Onlangs heeft het Amerikaanse bedrijf Chevron zijn aandeel vergroot in een project in de Middellandse Zee voor de kust van Israël, voor de exploitatie van de Israëlische gasvelden. Het doel is om van een regionale leverancier op te schalen naar een mondiale leverancier. Het is de eerste energiedeal sinds de coronacrisis en het geeft aan dat er voldoende vertrouwen is onder de investeerders om nog meer gas te produceren en hier ook nog marge op te kunnen maken. Dit zal ingegeven zijn door de trend die steeds duidelijkere vormen aanneemt, namelijk een toenemende wereldwijde vraag naar gas.

Kolenprijzen dalen door slappe vraag

De daghandel is grillig en nog altijd op een relatief laag niveau, ondanks dat de vraag naar elektra tijdens de warme periode een sterke stijging ondervond. Voor de lange termijncontracten is een koersdaling gesignaleerd als gevolg van een prijsdaling van de grondstoffen.

Afgelopen juni was het moment dat de prijs van steenkool is gaan stijgen zonder dat er een reden genoemd kon worden, er was ook geen sprake van een toename van de vraag. Sinds een week is aan de stijging een einde gekomen en is de koers gedaald tot het niveau van april. Reden hiervoor is de nog altijd lage vraag naar steenkool en de toename van o.a. zon- en windenergie en gascentrales. Dat de gascentrales prominent zijn voor de opwek van elektriciteit komt door lage prijs van gas en de lagere kosten voor de CO2-uitstoot waardoor de kolen uit de markt gedrukt worden.

Handelaren hebben moeite vertrouwen te hebben in de opbrengsten van de CO2-emissierechten. Op de veilingen wordt in de zomerperiode het aanbod gehalveerd om zo de slappe handelsperiode door te komen zonder dat de prijs daalt. Maar ondanks dit gegeven is de prijs toch gedaald naar een niveau in de € 25,-.

Oliegebruik Azië bijna op oude niveau

De koerstrend is op dit moment zijwaarts met van dag tot dag een stijging en een daling. Het geeft aan dat er nog geen duidelijke impulsen zijn die een stijging of daling kracht bijzetten.

Volgens Saudi Aramco zal de vraag naar de grondstof dit jaar aantrekken, ondanks alle coronaperikelen waar landen en regio’s wereldwijd mee worstelen. In Azië is het oliegebruik bijna terug op het niveau van voor de crisis, aldus Aramco. De vraag naar olie ligt volgens hem momenteel op ongeveer 90 miljoen vaten per dag, vergeleken met pre-pandemische niveaus van ruwweg 100 miljoen vaten per dag. De olieproductie in de Verenigde Staten zou zijn gedaald tot het laagste niveau in 15 jaar tijd, waarbij producenten ook investeringen in groeiplannen terugschroeven. Ook dit stut de olieprijs. Wel blijven er in de markt twijfels over de ontwikkelingen in de nabije toekomst, ook omdat landen aangesloten bij oliekartel OPEC en hun bondgenoten eerder afspraken om de productie van olie geleidelijk te gaan verhogen.