18-6-2018: Brandstoffen in greep OPEC besluit | NIFE Energieadvies

18-6-2018: Brandstoffen in greep OPEC besluit

In een tijdsbestek van circa 4 weken is de prijs van olie gedaald met meer dan 10% en de vraag is of het hierbij blijft. De door Saudi-Arabië en Rusland gewenste productieverhoging door oliekartel OPEC en ondersteunende landen kan komende week stuiten op fors verzet. Iran, Irak en Venezuela zullen zich volgens een vertegenwoordiger van Iran beroepen op hun vetorecht. De OPEC en andere olieproducerende landen waaronder Rusland maakten afspraken om de wereldwijde olieproductie te beperken en daarmee iets te doen aan de overschotten die de prijzen onder druk zetten. De prijzen zijn inmiddels weer een stuk hoger dan op het dieptepunt en Rusland en Saudi-Arabië willen weer meer oppompen. Volgens Iran hebben de twee landen echter ingestemd met de productiebeperking tot het einde van het jaar en als ze daar aan willen tornen dan moet dat met een unaniem besluit. Als Saudi-Arabië en Rusland op eigen houtje handelen, dan is dat een schending van de overeenkomst, met gevolgen.

Verwachting: de prijs van olie zal deze week volledig in de greep blijven van berichtgeving over de uitkomsten van het OPEC overleg.

Elektriciteit

De prijzen voor de lange termijn laten een vlak beeld zien, dalingen of stijgingen zijn er niet echt. Voor de korte termijn is de koers voor de derde week op rij licht gedaald. Een oorzaak hiervoor is o.a. de her ingebruikname van kerncentrale Borssele.

Tennet heeft afgelopen donderdag opnieuw de bedrijfstoestand Alert moeten afroepen. Dit was in het verleden een zeldzaamheid, maar deze afroep volgt kort op de vorige Alert-toestand anderhalve maand geleden. Opnieuw hangt de afroep samen met de productie van hernieuwbare energie. Waar 30 april er minder weersafhankelijke productie was dan verwacht, was er nu méér dan waar rekening mee werd gehouden.

Dat de lange termijnprijzen op relatief hoog niveau blijven heeft o.a. te maken met de hoge prijs van steenkolen, als gevolg van de grote vraag vanuit China. In China heerst op dit moment een vroege hittegolf waardoor de vraag naar elektra voor koelinstallaties groot is. Ook het nieuws over een op handen zijnde staking van het kolenmijnbouw personeel in Afrika maakt de markt onrustig waardoor de stijgende trend voortschrijd.

Verwachting: voor de korte termijn kan de dalende trend aanhouden en voor de lange termijn zal het huidige niveau wellicht handhaven.

Gas

Als gevolg van de hoge prijzen van steenkolen en de prijs van CO² emissierechten is het interessant om elektra te produceren met gas. Vooral het daggas heeft hiermee te maken, de prijs blijft hierdoor redelijk hoog. De lange termijnprijs heeft nog geen richting gevonden, wel zijn er per dag grote verschillen maar globaal blijft de koers gelijk. Een reden is het onderhoud aan Noorse de gasinfrastructuur, dat voor een beperking in de aanlevering vanuit dit land zorgt. Een andere reden is de onderhoudsperiode voor de Interconnector, de pijplijn tussen België en Groot-Brittannië, waardoor het aanbod beperkt is.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de gaswinning op de Noordzee de komende jaren aanjagen. Dat is volgens hem beter dan gas importeren uit Noorwegen en Rusland. Zowel politiek-strategisch als voor het klimaat en de werkgelegenheid.

Verwachting: de korte en lange termijn prijsontwikkelingen zijn in afwachting van onderhoud aan installaties, de hittegolf in China en de uitkomst van de OPEC vergadering. Omdat al deze opwaartse prijseffecten in de koers zijn verdisconteerd, is het waarschijnlijk dat een prijsdaling mogelijk is.