19-07-2022: Versnelling gaswinning op de Noordzee | NIFE Energieadvies

19-07-2022: Versnelling gaswinning op de Noordzee

De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat Nederland te afhankelijk is van de import van gas. Staatssecretaris Vijlbrief neemt daarom maatregelen om de leveringszekerheid van gas te bevorderen door de daling van gaswinning in de Noordzee af te remmen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versnelt zoveel mogelijk haar vergunningsprocedures voor lopende en nieuwe vergunningen, zonder de voorwaarden te versoepelen. Meer gaswinning in de Noordzee is een onderdeel van het bredere kabinetsbeleid, samen met energiebesparing en het versneld ontwikkelen van duurzaam opgewekte energie.

Het ministerie van EZK verwacht dat op de korte termijn (1 tot 3 jaar) al circa 1 miljard m3 gas extra per jaar geproduceerd kan worden. Op de langere termijn (over 5 jaar) kan het zorgen voor een extra productie van 2 tot 4 miljard m3 per jaar. Dit zijn substantiële hoeveelheden. Vooral als je je realiseert dat in 2021 in Nederland 40 miljard m3 per jaar werd gebruikt en 12,7 miljard m3 uit de kleine velden geproduceerd (dat is exclusief productie uit het Groningenveld).

De voorwaarden waaraan een vergunning moet voldoen worden niet versoepeld, alleen het proces wordt efficiënter. Voorop blijft staan dat gaswinning veilig en verantwoord moet plaatsvinden voor mens, natuur

Bron: Energienieuws