19-10-2021: ACM houdt extra rekening met energietransitie bij bepalen netwerktarieven | NIFE Energieadvies

19-10-2021: ACM houdt extra rekening met energietransitie bij bepalen netwerktarieven

Fossiele brandstoffen worden op steeds grotere schaal vervangen door hernieuwbare vormen van energie, met name zon- en windenergie. Om deze duurzame elektriciteit te kunnen transporteren moet er de komende jaren veel geld worden geïnvesteerd in uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet. De netbeheerders moeten voldoende financiële middelen hebben voor deze investeringen in de energietransitie. Om netbeheerders van het elektriciteitsnet extra financiële ruimte te geven om noodzakelijke investeringen te doen mogen netbeheerders van toezichthouder ACM daarom een deel van de kosten die zij maken nu al verwerken in hun tarieven.

Door de extra ruimte die nu gegeven wordt gaan mensen en bedrijven per saldo niet meer maar wel iets eerder betalen. Zo worden de kosten voor de energietransitie eerlijker verdeeld over generaties. Dit is belangrijk omdat de energierekening voor mensen en bedrijven nu én in de toekomst betaalbaar moet blijven. De ACM verwacht dat de netbeheerders deze extra ruimte ook daadwerkelijk inzetten voor de energietransitie en zal dit de komende jaren ook monitoren.

De netwerkkosten maken maar een klein deel uit van de totale energierekening van consumenten. De verwachting is dat de besluiten van de ACM per saldo niet tot een stijging van de tarieven voor consumenten zullen leiden. De extra ruimte voor de netbeheerders wordt gecompenseerd door de lage rentestand. De ACM stelt de precieze hoogte van de tarieven jaarlijks met tariefbesluiten vast. Daarom is nu nog niet met zekerheid te zeggen hoe hoog de tarieven de komende vijf jaar zullen zijn. Naar verwachting kunnen de netwerkkosten voor een gemiddeld gezin hierdoor de komende jaren hooguit enkele euro’s per jaar stijgen.

Bron: Energienieuws