19-11-2018: Amerika voert de druk op | NIFE Energieadvies

19-11-2018: Amerika voert de druk op

De lagere temperaturen aan het einde van vorige week zorgden ervoor dat de daggas-prijs een klein beetje omhoog ging. Met de nadruk op een klein beetje omdat er op het moment een zeer goede aanvoer is van gas waarbij het meest wordt aangevoerd door de binnenkomende LNG-schepen die veelal Europa aandoen omdat er een overaanbod op de Aziatische markt is.

Na de stijging aan het begin van vorige week zijn de gasprijzen voor de lange termijn de afgelopen dagen gedaald door de invloed van de dalende grondstofprijzen en de goede beschikbaarheid van aardgas en de verscheidene LNG-leveranties.

Elektriciteit

De enigszins lagere temperaturen vorige week hadden hun weerslag op de korte termijnprijzen en deze gingen hierdoor iets omhoog. Dit had ook te maken met het feit dat er minder wind was en hierdoor dus minder duurzame opwek door windmolens.

De lange termijnprijzen waren de afgelopen week behoorlijk grillig. Er was sprake van behoorlijke prijsschommelingen doordat de grondstofprijzen op hun beurt zeer bewegelijk waren. De CO2-emissierechten liepen aan het begin van de week op van 18 dollar per ton naar bijna 21 dollar per ton, maar halverwege de week liep dit weer terug richting de 18 dollar per ton. Voor de steenkoolprijs was het de afgelopen week hetzelfde verhaal; de prijs ging op en neer, maar de trend is wel een dalende. Deels door de dalende olieprijs, maar ook door minder vraag vanuit Azië.

Op het gebied van productie speelt er op het moment van alles. De Belgische kernreactor Tihange is de afgelopen week eerder beschikbaar gekomen dan voorheen was aangegeven. Deze meevaller werd helaas gelijk ‘ongedaan’ gemaakt door het nieuws dat de kernrector Doel 1 juist een vertraging heeft opgelopen qua beschikbaar worden van anderhalve maand. Bij de reparatie van het lek in het reservekoelsysteem is een tweede lek gevonden dat gerepareerd moet worden. De Belgische zuiderburen, Frankrijk, kunnen het qua productie aan het begin van het jaar lastig krijgen aangezien vorige week duidelijk werd dat zeker vier en maximaal zeven reactoren stil komen te liggen.

Olie

Als gevolg van onder andere het politieke beleid van president D. Trump heeft de prijs van olie een forse daling ondergaan. Enerzijds veroorzaakt de handelsoorlog tussen China en Amerika een mindere vraag naar olie en anderzijds heeft hij het voor elkaar gekregen dat o.a. de OPEC onder druk van Amerika en een aantal andere producenten meer olie zijn gaan oppompen. Amerika zelf is ook behoorlijk meer gaan produceren. Het beleid van Amerika is economisch gericht, in dit beleid past wellicht geen hoge olieprijs omdat dit de economische groei zou remmen. Dat de productie van Amerika stijgt is ook te zien aan het aantal platforms. Aan het begin van 2018 waren dit er 146 minder in vergelijk met de 888 stuks welke op dit moment in gebruik zijn.

Saoedi Arabië heeft aangegeven de productie te willen verlagen om zo de prijs weer naar een hoger niveau te tillen, maar hiermee staan ze lijnrecht tegenover de plannen van Amerika. Door de moord op Saoedische journalist lijkt Amerika nu hun beleid uit te kunnen onderhandelen tegen de Saoedische regering waardoor Amerika de touwtjes in handen heeft.