2-7-2018: Aandeel LNG groeit | NIFE Energieadvies

2-7-2018: Aandeel LNG groeit

De prijs van daggas is deze week nauwelijks van zijn plaatst gekomen in tegenstelling tot die van de lange termijnprijs. Voor de lange termijnprijs doet de koers van olie de deur naar een daling dicht. Normaal gesproken zou de prijs van gas, doordat de vraag altijd laag is in deze periode van het jaar, wat moeten dalen, maar dit is niet het geval. Een prijsdrukkend effect op de gasprijs is op dit moment de voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden aan Noorse en Engelse gasinstallaties, en de ruime beschikbaarheid van wind voor de opwek van elektra waardoor de vraag naar gas laag is.

In 2017 is er een record hoeveelheid LNG verhandeld, zo blijkt uit een International Gas Union (IGU) -rapport.Na een gestage groei in de afgelopen jaren bereikte de wereldwijde LNG-handel in 2017 293,1 miljoen ton (mt), een stijging van 12 procent (35,2 mt) ten opzichte van 2016, de hoogste jaarlijkse groei sinds 2010.Volgens het rapport van de IGU was 88,3 m van deze handel niet-langlopend, een stijging van 16 mt in 2016, en een aanzienlijke 30% van de totale LNG-handel.Deze aanzienlijke groei kan grotendeels worden toegeschreven aan de toename van het aanbod van nieuwe LNG, voornamelijk als gevolg van projecten in Australië en de Verenigde Staten die nieuwe capaciteit online brengen.

Qatar blijft ’s werelds grootste exporteur van LNG, waarbij de liquefactie van 2017 81 mton bereikt. In 2017 deed zich, in tegenstelling tot 2016, een toename van de wereldhandel voor zonder nieuwe belangrijke nieuwkomers op de wereldwijde LNG-markt. Vanuit de regio Azië-Stille Oceaan steeg de groei het hardst. De groei kan worden toegeschreven aan de sterke handhaving van het beleid van coal-to-gas switching door China, omdat beleidsmakers ernaar streven de kwaliteit van de stedelijke lucht in het hele land te verbeteren.

Elektriciteit

De korte termijnprijzen zijn op het weekend na aan de hoge kant als gevolg van de warmte, door de warmte is de vraag naar elektra groter voor het gebruik van koelinstallaties. De ruime opbrengst van zon- en windenergie heeft een drukkend effect maar is niet voldoende om de vraag op te vangen. Voor de lange termijnprijs is een lichte stijging te zien als gevolg van de nog altijd hoge prijs van kolen en CO² emissierechten. Door het beleid van China om kolen zoveel als mogelijk te vervangen voor schonere manieren van elektra opwek worden er nog steeds productielocaties gesloten waardoor het aanbod ongeveer doorlopend te laag is.

Het Zweedse staalbedrijf SSAB, mijnonderneming LKAB en Vattenfall hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe manier van staalproductie tot wasdom te brengen. Daarbij wordt waterstof gebruikt in plaats van steenkool om ijzererts tot ijzer te reduceren. Uit de schoorsteen komt dan geen CO2 maar water. De investeringskosten zijn geraamd op 1,4 miljard kronen, ongeveer 150 miljoen euro. De fabriek zal in 2020 in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment kan de technologie ook op grotere schaal worden getest en geoptimaliseerd. In het proces zijn grote hoeveelheden waterstof nodig. Om waterstof te maken is elektriciteit nodig, in dit geval heel veel elektriciteit. Daarom zit Vattenfall ook in de joint venture. Het is de bedoeling dat op termijn duurzaam opgewekte energie zal worden gebruikt om de waterstof te maken.

Olie

Uit de wekelijkse olievoorraadtelling namens de EIA (Energy Information Administration) bleek deze week dat de voorraad in Amerika behoorlijk afgenomen was. De afname van bijna 10 miljoen vaten ruwe olie van 159 liter was groter dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. De afname was dit keer ook aanzienlijk groter dan in voorgaande weken en inmiddels verwachten de analisten ook dat de komende week de afname ook groot zal zijn. Een reden hiervoor lijkt te zijn ontstaan door productieproblemen in Canada. In Canada is een productiefaciliteit van 350.000 vaten per dag stilgevallen door een explosie in een transformator van de Syncrude-fabriek. De gigantische Syncrude-fabriek van Alberta, die zware ruwe olie omzet in synthetische lichte olie voor Amerikaanse markten, is één van de grootste in zijn soort. Door het ontbreken van deze productie neemt de vraag en prijs van Amerikaanse olie toe.

Er zal wellicht nog een paar jaar overheen gaan voordat de recente lage investeringen in conventionele olie hun volle uitwerking hebben op het aanbod. VS schalieolie blijft voorlopig groeien maar het wordt wel steeds duidelijker dat er hier beperkingen zijn. Zelfs voor de Permian, de enige van de drie VS schalieoliegebieden met een groot resterend groeipotentieel, verwachten analisten nu dat de snelle groeifase rond 2020 zal zijn afgelopen.