20-07-2021: Olieprijzen staan onder druk na akkoord OPEC+ | NIFE Energieadvies

20-07-2021: Olieprijzen staan onder druk na akkoord OPEC+

Gas

De prijs voor een kuub aardgas staat nog altijd op een hoog niveau, nadat de prijs afgelopen week licht daalde is de afgelopen dagen de prijs weer iets opgelopen. De aanvoersituatie was de afgelopen week gespannen vanwege onderhoud aan de Nord Stream I pijpleiding en verminderde toevoer uit Noorwegen. Voor de komende maand worden minder problemen verwacht doordat er meer gasstromen uit Noorwegen worden verwacht en er meer vloeibaar gemaakt gas (LNG) deze kant opkomt. Vooralsnog zijn de gasopslagen in Europa voor 50 procent gevuld en is een vulgraad van 75 procent voor de komende winter gewenst.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tegenover de Duitse bondskanselier Angela Merkel opnieuw zijn bezorgdheid geuit over het bijna voltooide Nord Stream II project, de veelbesproken pijplijn die gas direct van Rusland naar Duitsland zal leveren. Volgens de Verenigde Staten zal de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen, waaronder de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne.

Elektra

Een gebrek aan een normale hoeveelheid zon en wind bezorgen de daghandel een hoog prijsniveau op afgelopen zondag na. Omdat de vulgraad van de gasbergingen onder het normale niveau van andere jaren ligt, is de vraag naar gas hoog voor de vulling van de bergingen evenals de vraag voor de opwek van elektra. De opwek van elektra met kolencentrales heeft ook te kampen met hoge prijzen van de grondstoffen zoals kolen en de CO2-emissierechten. De emissierechten, een Europese belasting van circa 3 cent per kWh., hakken er fors in en kunnen nog voor een verdere verstoring van de markt zorgen omdat de uitstoot van CO2 dit jaar weer fors toeneemt. De enorme aanwas van nieuwe schone vormen van energieopwekking ten spijt, is het tot op heden nauwelijks gelukt om de uitstoot te verkleinen. Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) wijst erop dat slechts in twee jaren het aanbod hernieuwbare elektriciteit harder steeg dan de vraag naar energie. Dit gebeurde in 2019 en 2020. Dat kwam vooral doordat de vraag daalde of slechts heel beperkt groeide in die jaren.

Olie

Het oliekartel OPEC en enkele aangesloten olielanden hebben een akkoord bereikt over het verhogen van de olieproductie. De ruzie tussen de landen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten over de productieverhogingen, is bijgelegd. De OPEC+ zal vanaf augustus elke maand de productie met 400.000 vaten per dag gaan verhogen, vanaf mei 2022 komen hier nog eens 1,6 miljoen vaten bij waardoor de productie weer op gelijke hoogte is als voor de coronacrisis. Door deze maatregel daalt het risico op een verdere prijsstijging en daarmee inflatie. Aan het begin van deze week daalde de olieprijzen sterk, waarschijnlijk als gevolg van dit nieuws, een stijgende Amerikaanse dollar en hoe de verspreiding van coronavirusvarianten het economisch herstel zou kunnen beïnvloeden.