20-10-2022: Kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief MKB | NIFE Energieadvies

20-10-2022: Kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief MKB

MKB ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5 procent van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de TEK die voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gaat gelden. De verwachte kosten van de TEK kunnen oplopen tot circa 3,1 miljard euro.

Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK waaronder bakkers en productielocaties/werkplaatsen. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK, maar voor hen geldt in lijn met Europese staatsteunregels een lager maximum bedrag per onderneming (62.000 in plaats van 160.000 euro). Het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren) ondersteunt bovendien tenminste 250.000 bedrijven bij de gestegen energiekosten.

Bron: Energienieuws