20-4-2020: Overaanbod aan gas en elektriciteit | NIFE Energieadvies

20-4-2020: Overaanbod aan gas en elektriciteit

De lange termijncontracten stonden aan het begin van de week onder druk met een lichte daling als gevolg. Later in de week was de daling in zijn geheel verdampt, de bodem voor deze contacten lijkt behaald te zijn. De korte termijncontracten waren wederom van een stabiel laag niveau ,mede doordat het aanbod zeer sterk is en de vraag uitblijft.

De export van LNG gas uit Amerika blijft groeien en door de lage prijzen in Azië meren de schepen meer en meer aan in Europa om het gas aan land te brengen. Doordat de transporten niet verder varen naar Azië besparen ze transportkosten uit. De levering van LNG is volgens handelaren een verliesgevende zaak omdat de kostprijs van het gas circa 5 cent per kuub hoger liggen dan de huidige daghandel in Europa.

Elektriciteit

De grote hoeveelheden zon- en windenergie veroorzaken zeer lage prijzen voor dagcontracten van elektra. Negatieve prijzen op de dag zijn inmiddels ook niet meer opmerkelijk te noemen, deze komen tegenwoordig wekelijks voor. Vanwege de vraaguitval naar elektra en het voor de nieuwe marktsituatie royale elektra aanbod van nieuwe energiebronnen, zijn er steeds meer traditionele centrales die tijdelijk buiten gebruik gesteld worden. In Nederland staan een aantal kolencentrales stil en in Zweden en Frankrijk zijn kerncentrales buiten werking gesteld omdat de kosten hoger zijn dan het leveren van elektra aan het net. In Frankrijk gaat het zelfs om 20% van het aanbod. Doordat deze centrales buiten werking staan zal er op sommige momenten door andere centrales zoals bijvoorbeeld gascentrales, bijgesprongen moeten worden. Voor deze stand-in centrales moeten CO2-emissierechten ingekocht worden waardoor de prijs hiervan inmiddels met meer dan 10% is opgelopen. De prijsstijging van deze emissierechten heeft invloed op de prijs van de lange termijncontacten, deze zijn afgelopen week licht gestegen.

Olie

De plannen van de OPEC+ om de olieprijs te laten stijgen komen nog niet van de grond, sterker nog ze dalen nog steeds voor het dichtst opvolgende termijncontract van mei. De aangekondigde zeer grote productieverlaging is veel te klein om de nog grotere vraaguitval op te kunnen vangen. Omdat wereldwijd de opslag capaciteit niet toereikend is om de geproduceerde olie op te kunnen slaan, lijkt het erop dat er dakloze olie ontstaat. De future prijzen zijn hierdoor voor de contracten van mei tot onder de 15 dollar per vat uitgekomen. Voor de contacten van juni en verder is er geen grote daling geweest.

Vanaf 20 maart tot heden zijn er veel productielocaties in Amerika buiten werking gesteld. Het aantal is in één maand gedaald, van 664 naar 438 stuks en deze daling heeft de bodem nog niet bereikt. De marktwerking lijkt zijn werk te doen wat ook logisch is omdat er in Amerika zelfs oliesoorten zijn waarvoor je betaald krijgt als je het afneemt.

Onder de huidige omstandigheden lijkt er een ravage te ontstaan onder de commerciële producenten in Amerika waardoor mogelijk Rusland en Saoedi-Arabië de overhand hebben.