21-04-2022: ACM onderzoekt met netbeheerders mogelijkheden om gevolgen personeelstekort te verkleinen | NIFE Energieadvies

21-04-2022: ACM onderzoekt met netbeheerders mogelijkheden om gevolgen personeelstekort te verkleinen

Om een beeld te krijgen van de gevolgen van personeelsschaarste voor netbeheerders heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verkenning uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de schaarste aan technisch geschoold personeel ook een structureel probleem vormt in de energiesector.

Vooral bij grote netbeheerders (TenneT, Liander, Enexis en Stedin) leidt dit tot vertraging in de uitvoering van projecten, waardoor nieuwe aansluitingen later worden aangelegd of verzwaringen minder snel worden uitgevoerd.

Uit de gesprekken die de ACM in de tweede helft van 2021 ten behoeve van de verkenning heeft gevoerd werd bevestigd dat de vraag naar personeel en het aanbod uit de markt niet in evenwicht zijn en dat dit een structureel probleem is.

De vraag naar technisch geschoold personeel is sterk gestegen omdat het werkpakket voor netbeheerders en andere bedrijven in de energiesector veel groter is geworden vanwege de energietransitie. Deze groeiende vraag naar personeel leidt nog niet tot meer aanbod van technisch geschoold personeel omdat de uitstroom vanuit opleidingen (nog) niet meegroeit met deze vraag.

De ACM vindt het belangrijk dat netbeheerders transparant zijn over de gevolgen van personeelsschaarste. Daarom gaat de ACM de aanpak van het probleem van personeelsschaarste regelmatig met de netbeheerders bespreken. De ACM zal hierbij de sturing en aanpak van netbeheerders aan de orde stellen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het probleem te verkleinen, en welke rol de netbeheerders en andere spelers – waaronder de ACM als toezichthouder – daarin kunnen spelen.

Bron: Energienieuws