22-10-2020: Tweede Kamer neemt motie aan om piekbelasting elektriciteitsnet door zonne-energie te verminderen | NIFE Energieadvies

22-10-2020: Tweede Kamer neemt motie aan om piekbelasting elektriciteitsnet door zonne-energie te verminderen

Voor de verkiezingen
De tekst van de aangenomen motie luidt als volgt: ‘overwegende dat de snelle groei van zoninstallaties leidt tot scherpe pieken in het aanbod van elektriciteit; overwegende dat opslag en eigen gebruik van zonne-energie de druk op het elektriciteitsnetwerk en de noodzaak tot netverzwaring verminderen; verzoekt de regering, om in overleg met de netwerkbedrijven concrete beleidsvoorstellen uit te werken om de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk te verminderen, en de Kamer hier voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.’

Minister Wiebes stelde eerder al de strekking van de motie te begrijpen, maar niks te kunnen garanderen wat betreft de uitvoering. ‘Het is niet heel makkelijk. Ik probeer voor de verkiezingen met een soort eerste inventarisatie te komen, maar dat is niet heel weinig werk en het is ook niet heel eenvoudig.’

Bron: solarmagazine.nl