22-6-2020: Beurzen stuwen energiemarkt | NIFE Energieadvies

22-6-2020: Beurzen stuwen energiemarkt

De prijs van daggas is licht gestegen doordat er relatief veel verbruik is in gascentrales voor de opwek van elektriciteit. Ook de aanvoer is licht afgenomen. Daarentegen is de vraag over de gehele linie zeer zwak en worden de gasbergingen de laatste tijd in hoog tempo gevuld. In Europa zijn de bergingen gemiddeld voor al bijna 80% gevuld en in Nederland voor circa 70%. Voor wat betreft de lange termijncontracten is er een lichte opwaartse stijging geweest welke nog wel valt binnen de zijwaartse bandbreedte.

Gas via een pijpleiding vanuit Israël naar het Europese vasteland is wellicht de grote reden voor de Amerikanen om de aanleg van North Stream II (gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland) te saboteren. Hiermee proberen ze Rusland, die voor een groot deel afhankelijk is van gasinkomsten vanuit Europa, af te knijpen ten faveure van een sterkere Israëlische economie.

Om Israëlisch gas naar Europa te exporteren heeft Israël begin 2020 met Cyprus en Griekenland een overeenkomst gesloten om een 1900 kilometer lange pijpleiding aan te leggen, de EastMed leiding. Deze loopt van Israël naar Cyprus, vervolgens via Kreta naar Griekenland van waar hij aangesloten moet worden op pijpleidingen naar Italië, Bulgarije en de rest van Europa. Hiermee lijkt Europa de speelbal te worden van grootmachten als Rusland en Amerika op het gebied van gasaanvoer.

CO2-emissierechten stuwen de prijzen van elektra

De koers van de lange termijncontracten heeft na een forse daling in april een bodem gevonden en beweegt zich inmiddels al enige weken in een zijwaartse trend, met af en toe een lichte stijging en daling. Afgelopen week was er weer een lichte stijging te zien. Wellicht als gevolg van gestegen koersen van kolen en CO2-emissierechten. De aanvoer van kolen uit Rusland ondervond tijdelijk problemen waardoor de prijs licht opliep en verwacht wordt dat de prijs de komende tijd weer zal dalen omdat de aanvoerproblemen inmiddels verhopen zouden zijn. De emissieprijs zou een ander verhaal kunnen worden omdat Brussel mogelijk meer geld wil binnenhalen met deze belasting om zo de energietransitie te kunnen bekostigen. Handelaren lopen hierop vooruit in de hoop dat inderdaad zal gaan gebeuren.

De korte termijncontracten zijn nog altijd laag en ondervinden minder opwaartse druk van de stijging van de CO2-emissierechten omdat deze elektra veelal wordt geproduceerd met zon- en windinstallaties. Daardoor hoeven er voor de productie ook geen rechten te worden aangeschaft.

Nederland heeft afspraken gemaakt met Denemarken over de inkoop van hernieuwbare energie uit Denemarken. Het gaat hierbij om een overdracht van elektra, aldus minister Wiebes. Met deze overdracht voldoet Nederland aan de Europese klimaatdoelen voor 2020. In totaal wordt maximaal 16 TWh gekocht tegen €12,50 per MWh. In 2020 moet Nederland voldoen aan de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie, met de inkoop kunnen een ingebrekestelling, boete en dwangsom worden voorkomen. De opbrengst wordt door de Denen geïnvesteerd in een project voor de productie van groene waterstof waarmee de overeenkomst ook voldoet aan de wens om de middelen in te zetten voor een duurzaam project dat bijdraagt aan de transitie in Europa.

Beurzen geven opwaartse druk aan de olieprijs

Zolang de centrale banken fors blijven investeren in centrale economieën en beurzen, lijken economieën geen schade te ondervinden van corona maatregelen. De beurzen blijven maar stijgen ondanks de, volgens kenners, grootste crisis sinds 1930. Deze kunstmatige ingrepen zorgen voor vertrouwen in de economie en daardoor ook het vertrouwen in de vraag naar olie waardoor de prijzen van olie ook blijven stijgen en het wegebben van neerwaartse druk. De neerwaartse druk is er wel maar er wordt weggekeken door handelaren. Neerwaartse druk was er wel vanuit Amerika waar de voorraden volgens cijfers van de Energie Informatie Administratie (EIA) ruim groter dan analisten van tevoren hadden ingeschat.

Oliekartel OPEC verwacht dat de vraag naar olie in de tweede helft van 2020 zal dalen met 6,4 miljoen vaten per dag. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het kartel.

Voor heel 2020 voorziet het oliekartel een gemiddelde daling van de vraag naar olie met 9,1 miljoen vaten per dag, wat gelijk is aan de prognose die in mei werd afgegeven.

De IEA (Internationaal Energie Agentschap) houdt er rekening mee dat de vraag naar olie dit jaar gemiddeld met dagelijks 8,1 miljoen vaten zal krimpen. Voor het komende jaar wordt een dagelijkse recordtoename met 5,7 miljoen vaten voorzien.

Het IEA schrijft verder dat het overaanbod op de oliemarkt de komende tijd zal afnemen door de productiebeperkingen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Ook de lagere olieproductie in de Verenigde Staten zal helpen het overaanbod tegen te gaan.

Beurzen stuwen energiemarkt