23-11-2020: Flat vol verticale windmolens moet energie leveren aan eilanden of steden | NIFE Energieadvies

23-11-2020: Flat vol verticale windmolens moet energie leveren aan eilanden of steden

Een nieuwe startup uit Zuid-Korea wil flatgebouwen maken die vol staan met kleine windturbines. Door op elke verdieping een kleine turbine te installeren, kan er veel meer energie worden opgewekt dan met traditionele windmolens. Het ontwerp gebruikt een verticale turbine, waarmee op elk niveau windenergie opgewekt kan worden.

Het is tijd voor een hele nieuwe manier om windenergie op te wekken, vindt de start-up Odin Energy. Op hun website presenteert het bedrijf een nieuw concept, dat maximaal gebruik maakt van de grillige windstromen. Nu zijn turbines vaak gebouwd op een constante windstroom, terwijl de realiteit vaak anders is: de wind komt van alle kanten en waait niet rechtdoor. Bij traditionele turbines zorgt dat voor krachten op de wieken, wat uiteindelijk kan leiden tot defecten.

Flat vol windmolens

Het concept van Odin Energy pakt het daarom anders aan. Verticale windturbines die in kleinere hokjes zitten. Daar stroomt de turbulente wind naar binnen en komt hij kaarsrecht bij de verticale turbinebladen aan. Deze draaien rond en wekken stroom op. Door meerdere van zulke turbines in een toren te installeren, wek je op hetzelfde oppervlak meer stroom op dan bij een traditionele windturbine.

De torens kunnen een doorsnede van 10 tot 36 meter hebben en hebben een vermogen van 10 kilowatt tot 1 megawatt. De flat zou twaalf verdiepingen hoog zijn, waarbij de onderste verdiepingen gebruikt kunnen worden voor winkels, woningenen of kantoren. De verticale turbines maken veel minder geluid dan de horizontale versie, waardoor ze ook in de buurt van woningen of in steden gebouwd kunnen worden.

Duurder dan gewone windturbine

Door meerdere van zulke turbines in een toren te installeren neemt het vermogen toe en kan de verticale versie mogelijk wel concurreren met een horizontale windturbine. Ook de voordelen voor de omgeving (minder geluid, zichtbaarder voor vogels) spelen daarin mee.

Het systeem blijft echter duurder dan een gewone windturbine; dat is ook de reden dat dit soort projecten tot nu toe geen voet aan de grond kreeg. Odin Energy schat dat de prijs van een megawatt van hun windenergie 90 dollar zal zijn – aanzienlijk meer dan van (offshore) windenergie met traditionele turbines.

Bron: Duurzaambedrijfsleven