23-12-2019: Tegenslag voor Nord Stream II | NIFE Energieadvies

23-12-2019: Tegenslag voor Nord Stream II

De prijs van het daggas is wederom licht gedaald als gevolg van de relatief warme december wintermaand in heel Europa. Ook de vraag naar gas voor de opwek van elektra is laag omdat er voldoende elektra opwek is van windmolens en waterkrachtcentrales en de aanvoer van LNG is ook ruim voldoende. De lange termijnprijzen zijn licht gestegen, wellicht in navolging van de stijging van de olieprijs. De olieprijs is inmiddels al weer gedaald na het sluiten van de gasmarkt afgelopen vrijdag.

De doorvoer van Russisch gas via Oekraïne naar West Europa is afgelopen week veilig gesteld nadat er een akkoord tussen Gazprom en Oekraïne is bereikt. Gazprom had volgens berichten nog een betalingsachterstand van een kleine 3 miljard Euro en over deze betaling zou inmiddels een overeenstemming bereikt zijn waardoor de doorvoer blijft zoals gewend. De doorvoer is van belang en zeker nu Amerika dreigt met sancties tegen bedrijven die meehelpen met de aanleg van de Nord Stream II pijpleiding. Nederlandse firma’s hebben aangegeven de werkzaamheden te staken uit angst voor de Amerikaanse sancties. Er is nog niet bekend wat de impact van de sancties zal zijn op de aanleg van deze pijpleiding.

Elektriciteit

De prijzen voor de korte termijn staan nog altijd onder druk door het ruime aanbod door o.a. de opwek van windenergie en in de zuidelijke landen de opwek door waterkrachtcentrales. Ook het normale aanbod van kerncentrales, kolen- en gascentrales is ruim voldoende. De prijzen voor de lange termijn zijn licht gestegen doordat de CO2-emissierechten een opgaande lijn vertoonden. Dat de elektra prijs hierdoor stijgt heeft tot gevolg dat de prijs van kolen daalt omdat hierdoor een gascentrale goedkoper blijkt te zijn. De prijs van CO2-emissierechten is hiermee belangrijker dan de prijzen van kolen, die zijn hieraan voorlopig ondergeschikt geworden.

Olie

Afgelopen week is aanvankelijk een stijgende koers aan de orde van de dag geweest maar later zwakte de positieve stemming weer wat af waardoor de koers weer dalend werd. De opgaande lijn is ontstaan door de berichtgeving over het mogelijk einde van de handelsoorlog tussen Amerika en China en de olieproductiebeperking van de OPEC+ landen.

De realiteit is echter dat de handelsoorlog nog niet afgelopen is en de productiebeperking van olie nog niet tot tekorten heeft geleid. Hierdoor is de markt in afwachting van andere indicatoren om de prijs van olie te bepalen. Een van die indicatoren is de olievoorraad in Amerika die elke week bekend gemaakt wordt. Afgelopen week bleek de voorraad licht afgenomen maar waren alle afgeleide producten, zoals o.a. de bezines toegenomen waardoor dit door de markt als een toename van olie en zijn gerelateerde producten wordt gezien.

Als we terugkijken op afgelopen jaar dan kunnen we concluderen dat de koers eind 2018 een zware terugval heeft ondervonden, vervolgens na een opgaande correctie een vlakke zijwaarts koersbeweging heeft gemaakt in een bandbreedte tussen de 60 en 70 dollar per vat ruwe Brent olie.