23-4-2021: Gasprijzen hoger door te lage temperaturen Europa | NIFE Energieadvies

23-4-2021: Gasprijzen hoger door te lage temperaturen Europa

Gas

Een flinke stijging van de gasprijs op de dagmarkt afgelopen week, kan wel weleens de trend zijn voor het vervolg van dit gas jaar. Momenteel ligt de prijs voor een m³ aardgas op hetzelfde niveau als eind januari. Het is nog altijd in heel Europa te koud voor de tijd van het jaar, waardoor er nog steeds gas wordt omtrokken uit de gasbergingen. Spanningen aan de grens Rusland en Oekraïne baren de wereld zorgen en leiden tot onrust op de gasmarkt. De aanvoer van vloeibaar gemaakt gas (LNG) is momenteel ruim te noemen, maar heeft voor alsnog geen prijsdrukkend effect voor de korte termijn.

Verwachting: door gunstige weersinvloeden kan de korte termijn licht dalen, op de lange termijn zien we een licht oplopende gasprijs.

Elektra

De vraag naar elektra is relatief fors voor de tijd van het jaar omdat de weersomstandigheden nog qua temperaturen in Europa onder het historische gemiddelde liggen. Het aanbod van elektra is nog niet optimaal omdat er in 2021 minder wind aanbod is dan voorgaande jaren en ook laat de zon zich nog beperkt zien. De prijs voor de korte termijncontracten is hierdoor ook nog aan de forse kant. Voor de lange termijncontracten is het niveau in vergelijking met vorig jaar en het jaar ervoor hoog en dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de CO2-emissierechten. Grote uitstoters van CO2 kunnen nog tot het einde van deze maand hun portfolio afdichten met deze rechten waardoor de vraag hiernaar groot is op dit moment, met als gevolg een flinke stijging van de prijs. Vanaf mei zou er wellicht ruimte zijn voor een verlaging.

Verwachting: de korte termijncontracten kunnen stabiel blijven of licht dalen, de lange termijncontracten kunnen stabiel blijven of licht stijgen.

Olie

De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar sterker toenemen dan eerder gedacht, dankzij de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus en het economisch herstel van de crisis. Met name in de Verenigde Staten en China zal de vraag naar olie dit jaar sterker stijgen dan eerder voorzien. Het Internationaal Energie Agentschap denkt dat in de tweede helft van dit jaar vraag en aanbod op de oliemarkt in balans zullen komen. Eerder was er juist nog een groot overaanbod van olie omdat de vraag door de coronacrisis sterk was gedaald. Om de prijzen te stutten, verlaagden oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland de olieproductie. De zogenoemde OPEC+ is van plan de productie vanaf mei geleidelijk te gaan verhogen. De OPEC kwam dinsdag ook met positievere vooruitzichten voor de olievraag.

Verwachting: positieve berichten kunnen een opwaarts effect verzorgen.