23-9-2019: Franse kerncentrales toch niet buiten gebruik | NIFE Energieadvies

23-9-2019: Franse kerncentrales toch niet buiten gebruik

De prijs van daggas is na een stijging weer licht gedaald nadat bekend werd dat er in Frankrijk geen onzekerheid is over de productie van kerncentrales in Frankrijk. De lange termijnprijs is ook licht gedaald in navolging van de olieprijs.

In de prijs voor de lange termijn is ondertussen een extra risicopremie in geprijsd. Deze risicopremie is ontstaan nadat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan tegen de Europese Commissie omtrent de OPAL-leiding. Dit betekent dat in dit geval Gazprom deze leiding niet meer automatisch tot zijn beschikking heeft. De leiding is goed voor een capaciteit van ruim 12 miljard kuub per jaar. Hierdoor is de leverantie van Russisch gas via Oekraïne ineens weer in belangrijkheid toegenomen, echter door conflicten tussen Rusland en Oekraïne zal deze aanvoer wellicht onzeker blijven en is er daarom al een risicopremie ingeprijsd door de markt.

In Europa zijn de gasbergingen op een aantal landen na zo goed als vol met een gemiddeld percentage van bijna 96% en hier komt dagelijks nog extra volume bij.

Elektriciteit

EDF (Électricité de France) heeft uitleg gegeven over eerdere berichtgeving. Hierin werd gemeld dat er technische problemen zijn bij enkele kerncentrales in Frankrijk. Ze geven aan dat er inderdaad centrales zijn met slechte lasnaden in generatoren maar dat deze naden tijdens reguliere werkzaamheden hersteld kunnen worden. Het abrupt afschakelen van centrales is hierdoor niet van toepassing. De markt heeft in de periode van onzekerheid een stijging verwerkt in de prijzen maar na de uitleg door EDF is de markt weer wat gedaald. Volgens diverse handelaren is de Brexit nog altijd een gegeven die de markt onrustig maakt omdat een zachte Brexit de prijs van elektra kan opdrijven en een harde Brexit de prijs juist kan laten dalen.

De korte termijn contracten zijn nog altijd op een relatief laag niveau en zolang de prijs voor de lange termijn een zijwaartse lijn vertoont zal de korte termijn wellicht deze koers blijven volgen. Dat de korte termijn de lange termijn gedeeltelijk volgt op een lager niveau is vermoedelijk te danken aan de CO2-emissie opslag die niet verwerkt wordt in de opwekfaciliteiten voor de korte termijn elektra.

Olie                                                    

Wat er precies afspeelt in Saoedi-Arabië is niet helemaal duidelijk, de berichtgeving over de gevolgen van de drone-aanval is niet consistent. Aanvankelijk heeft Saoedi-Arabië aangegeven dat de schade aan de productie-installaties dermate groot is dat productie zeker voor een half jaar niet mogelijk is. Maar binnen een paar dagen hebben ze de verwachting bijgesteld waardoor er nu vanuit gegaan wordt dat de productie voor het einde van de maand alweer op orde is. Deze berichtgeving heeft een drukkend effect op de prijs van olie tot gevolg gehad. Hiermee lijkt een doel behaald te zijn omdat de installaties wellicht helemaal niet op orde zijn per eind september. Materialen voor een dergelijke productie-installatie zijn maatwerk en kunnen helemaal niet zo snel geleverd en geïnstalleerd worden. Aannemelijk is dat er vanuit geopolitieke overwegingen gehandeld wordt omdat de prijs van olie blijkbaar niet te hoog mag zijn. Het is algemeen bekend dat Amerika een prijs rond de 60 dollar per vat ruwe olie nastreeft. Hierdoor zijn de plots toegenomen olievoorraden in Amerika niet opvallend, dit heeft er namelijk ook aan bijgedragen dat de prijs verder onder druk kwam te staan, de voorraad was immers toegenomen in plaats van een verwachtte afname.