24-01-2022: Internationale afhankelijkheid leveringszekerheid elektriciteit vraagt om meer grensoverschrijdende afstemming | NIFE Energieadvies

24-01-2022: Internationale afhankelijkheid leveringszekerheid elektriciteit vraagt om meer grensoverschrijdende afstemming

De verdere afname van vermogen van gas- en kolencentrales resulteert op de middellange tot lange termijn (2025-2030) in een grotere wederzijdse afhankelijkheid van Noordwest-Europese landen om aan hun leveringszekerheid te kunnen voldoen. Ook voor Nederland ontstaan daarmee grotere risico’s voor de leveringszekerheid.

Dit blijkt uit het rapport ‘Monitoring Leveringszekerheid 2021’, een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert.

In dit rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Na 2025 nemen de onzekerheden toe en neemt de leveringszekerheid af.

Tot 2025 is in Nederland voldoende binnenlandse productiecapaciteit aanwezig om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Na 2025 nemen de onzekerheden toe en neemt de leveringszekerheid af. Sterke elektrificatie van de samenleving, afname van het operationeel vermogen van gas- en kolencentrales en toename van bronnen met variabele productie maken het systeem in toenemende mate weers- en importafhankelijk.

De leveringszekerheid in Nederland is nog altijd zeer hoog. De beschikbaarheid van de hoogspanningsnetten in Nederland was afgelopen jaar 99,9999 procent, maar het energiesysteem en de elektriciteitsmarkt zijn volop in beweging. Klimaatdoelen op weg naar 2030 worden aangescherpt in coalitieakkoorden. Het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit in Nederland is per 2030 niet meer mogelijk. Decentrale opwek neemt snel in omvang toe.

Bron: Energienieuws