24-2-2020: Coronavirus drukt energiemarkt wederom | NIFE Energieadvies

24-2-2020: Coronavirus drukt energiemarkt wederom

De prijzen van het lange termijngas zijn licht aan het dalen, dit wordt gezien als een correctie op eerdere stijging. Inmiddels is al meer dan de helft van de stijging weer teniet gedaan. De stijging was niet in zijn geheel goed te verklaren maar er wordt vanuit gegaan dat het een gevolg was van licht oplopende oliekoersen. De korte termijnprijzen zijn licht opgelopen als gevolg van de uitval van LNG transporten. De transporten hadden veel last van de storm wat zelfs heeft geleid tot uitval van diverse leveringen. Ook in Noorwegen waren wat tijdelijke productieproblemen waardoor de aanvoer niet zeker was.

De in Den Haag gevestigde LNG-gigant Shell verwacht dat de wereldwijde vraag naar LNG tegen 2040 zal verdubbelen naar 700 miljoen ton, naarmate de rol van gas bij het vormgeven van het koolstofarme energiesysteem groeit.

In 2019 groeide de wereldwijde vraag naar vloeibaar aardgas (LNG) met 12,5 procent tot 359 miljoen ton volgens Shell’s jaarlijkse LNG Outlook, een significante toename die de groeiende rol van LNG in de overgang naar een koolstofarm energiesysteem versterkt.

Vanuit de hoek van wetenschappers wordt de roep om waterstof steeds groter. Ze adviseren om over te stappen op waterstof in combinatie met het plaatsen van zonnecollectoren op elk dak.

Omdat onze bestuurders zich helemaal hebben ingegraven in  zonne- en windenergie  wordt successievelijk waterstof buiten beeld gehouden. WUR en TNO starten in Lelystad het Fieldlab, een proefproject waar geëxperimenteerd wordt met kleinschalige opwekking van waterstof op (boeren)bedrijven met behulp van op dezelfde locatie geproduceerde zonne- en windenergie. In het project wordt ook de productie van waterstof op zee uit zonne- en windenergie gesimuleerd. Het ministerie van Economische Zaken financiert het vijfjarige project dat in de zomer 2020 van start gaat.

Elektriciteit

De prijzen van de lange termijncontracten zijn licht gestegen en inmiddels is er ook weer een daling te zien. De stijging werd veroorzaakt doordat de productie van kolen door het uitbreken van het coronavirus stil was komen te liggen. In China is de kolenproductie langzaam weer op gang aan het komen in tegenstelling tot de vraag waardoor er extra druk op de koers van kolen is komen te staan. In Europa lijkt een winter met kou steeds verder uitgesloten te zijn waardoor ook vanuit Europa geen opwaartse druk te verwachten is. De prijs van de daghandel is nog altijd relatief laag, mede door het grote aanbod van windmolens en de geringe vraag.

Het draagvlak voor de bouw van kerncentrales groeit. Bijna een kwart van de Nederlanders ziet graag dat er wordt geïnvesteerd in kernenergie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Kernenergie zat lange tijd in het verdomhoekje, maar kan inmiddels op meer draagvlak rekenen. 22 procent van de Nederlanders vindt dat kernenergie op grotere schaal moet worden toegepast, blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy (DNE) Research. Nederlanders staan wellicht ook steeds meer open voor thorium centrales. Thorium kernenergie behoort tot een nieuwe generatie kernreactoren. Dit wordt gezien als veilig alternatief voor het uranium dat in de huidige kerncentrales gebruikt wordt. Het verschil is dat in een thoriumreactor geen kernsmelting kan plaatsvinden, wat in een uraniumreactor wel het geval is. Daarom is een kernramp in een kerncentrale op thorium uitgesloten. Tevens ontstaat er bij een thoriumcentrale nauwelijks radioactief afval.

Olie

De koers van olie staat wederom onder druk mede als gevolg van het coronavirus. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat het virus in kracht afnam nadat in China het aantal besmettingen stabiliseerde maar inmiddels lijkt de druk in andere landen toe te nemen.

Als gevolg van het coronavirus verwacht Saoedi-Arabië dat de vraag naar olie zal dalen. Om die reden is het koninkrijk in gesprek met Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten om de dagproductie met nog eens 300.000 vaten te verlagen, aldus de bronnen. De drie landen zijn samen goed voor de helft van de productie van het kartel. Vooralsnog lijkt Rusland nog altijd weinig genegen om de productie te verlagen.