29-1-2021: Productie aanvoer elektra kwetsbaar | NIFE Energieadvies

29-1-2021: Productie aanvoer elektra kwetsbaar

Vloeibaar aardgas richting Azië

De Nord Stream 2-pijpleiding, die Russisch gas onder de Oostzee naar Duitsland gaat brengen, blijft de gemoederen bezighouden. Vorige week, voordat president Joe Biden aantrad, zei de Duitse ministerie van Economische Zaken dat het op de hoogte was gebracht van Amerikaanse sancties tegen het Russische bedrijf die de pijpen legt met de boot Fortuna. Nog 150 kilometer rest het project, eigenaar het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft goede hoop om het project binnenkort toch af te gaan ronden.

Prijzen voor daggas gedragen zich gelijk aan de temperaturen de afgelopen week, licht oplopend naarmate het iets kouder werd en licht dalend als de temperatuur iets opliep. Transport van vloeibaar aardgas (LNG) gaat nog steeds richting Azië, schepen liggen in de rij om aan te landen. In Europa is er voorlopig voldoende Aardgas op voorraad en leverbaar via de pijpleiding.

Verwachting: korte termijn is onzeker door weersinvloeden, lange termijn is vrij stabiel.

Relatief hoge dagmarkt voor elektra

De productie van elektra met kolencentrales, van de schoonste generatie, gaf Nederland jarenlang een stabiele aanvoer van elektra. De huidige situatie waarin nog nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze centrales is grillig wat betreft de productie en de aanvoer. Het uitgangspunt voor het stopzetten van kolencentrales was dat er een alternatief zou moeten zijn. Het alternatief wordt geboden door interconnectoren naar Denemarken, Noorwegen, Engeland en opwek door zon en wind. Maar op dit moment zijn alle connectoren defect en de zon en windproductie is niet altijd optimaal. Het gevolg hiervan is een relatief hoge dagmarkt voor elektra. De verwachting is dat twee interconnectoren op korte termijn weer in werking zijn waardoor de markt weer tot rust kan komen. De vraag naar elektra wordt ingevuld door gascentrales die gestookt worden op daggas.

De prijzen voor de lange termijncontracten zijn redelijk stabiel gebleven mede doordat de gasprijzen voor de lange termijn ook geen grote koerswijzigingen hebben ondervonden.

Verwachting: de prijs voor de korte termijncontracten blijft afhankelijk van de weersomstandigheden en deze worden stabiel ingeschat, de lange termijncontracten kunnen stabiel blijven of licht dalen.

Olieprijs onder druk

De vraag naar olie, blijft kwetsbaar nu er steeds meer mutaties van het Covid-19 virus opduiken. Maar ondanks de onzekere vooruitzichten staat de koers voor ruwe olie op het niveau van voor de uitbraak van de Pandemie. Waarschijnlijk is dit het gevolg van recente productieverlaging van Saudi-Arabië en een zwakke dollar.

Het International Energy Agency (IEA) heeft zijn prognose voor de wereldwijde vraag naar olie in 2021 verlaagd, maar verwacht nog steeds een scherpe opleving van de consumptie in de tweede helft van het jaar en de voortzetting van de wereldwijde voorraadopnames.

Verwachting: marktprijs is redelijk in evenwicht en lijkt dit niveau te kunnen handhaven.