25-11-2019: De aanvoer van gas fluctueert | NIFE Energieadvies

25-11-2019: De aanvoer van gas fluctueert

De korte termijnprijs is afgelopen week circa met 1 cent per kuub gestegen o.a. als gevolg van een gestegen vraag naar gas door koudere weersomstandigheden.

De contracten voor de lange termijn zijn gestegen, wellicht in navolging van de gestegen olieprijzen en wintersentiment. De aanvoer van gas fluctueert de laatste tijd door onderhoud aan productie-installaties in Noorwegen en de minder constante aanvoer van LNG. Deze stijging van het korte termijngas stuwt ook de prijs van de lange termijnprijs omhoog omdat de lange termijnprijs anders onder de prijs van de daghandel zou komen te liggen.

Doordat de vraag in Nederland gestegen is zijn de voorraden in de Nederlandse gasbergingen inmiddels ook weer aangesproken en is de vulgraad hiermee niet meer 100% maar 88%.

Verwachting: de koers van de daghandel is afhankelijk van de weersvoorspelling en deze wordt kouder ingeschat, de lange termijn kan licht oplopen onder druk van de stijging van de dagprijzen.

Elektriciteit

De prijzen van de korte termijn markt zijn licht gestegen maar nog altijd van een relatief laag niveau en zeer afhankelijk van het weer is wederom gebleken. Voor de lange termijn is ook een lichte stijging gezien. Reden voor de lichte stijging is een kleine stijging van de CO2-emissierechten, het niveau van de lange termijncontracten volgt deze markt op de voet.

China stopt subsidie voor grootschalige projecten met zonnepanelen per 1 januari 2020. Vanaf dat moment moeten zonneparken op eigen benen kunnen staan. Wel is er nog subsidie voor decentrale PV-systemen. China stelt dat door een daling van de productiekosten van grootschalige zonneparken deze vanaf komend kalenderjaar competitief moeten kunnen zijn met kolencentrales.

Portugal en Nederland zijn voornemens samen een enorme waterstoffabriek bouwen. De fabriek moet komen in Sines, honderd kilometer ten zuiden van Lissabon. Het gaat om een investering van 600 miljoen euro en wordt gefinancierd door Europese fondsen.

In Portugal is productie van grote hoeveelheden elektriciteit mogelijk en volgens ingewijden zelfs mogelijk tegen een zeer lage prijs van 14,70 euro per megawattuur (nog geen 1,5 cent per kilowattuur – red.). Op deze wijze wordt gedacht dat de productie van groene waterstof levensvatbaar zal worden. Het doel van Nederland is om waterstofexport naar het noorden van Europa te bewerkstelligen.

Verwachting: de koers voor de lange termijn kan licht stijgen in navolging van het weer en de markt van daggas, de lange termijn zou stabiel kunnen blijven.

Olie

De koers van olie is sterk onder druk geweest van nieuwsberichten over een mogelijk handelsakkoord tussen China en Amerika waardoor de prijs eerst steeg en later weer daalde toen er wederom geen overeenkomst bleek te zijn tussen beide landen. Dat er na weken van onderhandelen en positieve mediaberichten tussen beide landen wederom geen overeenkomst is werd duidelijk gemaakt door de Amerikaanse President D. Trump. Hij waarschuwde zijn Chinese collega Xi Jinping dat ze voor 15 december een deal moeten ondertekenen omdat er na deze datum nieuwe extra handelstarieven worden ingevoerd op Chinese handelswaar.

Handelaren hebben rekenmodellen geraadpleegd en zijn tot de conclusie gekomen dat de OPEC landen en hun bondgenoten op 5 december tijdens hun halfjaarlijks overleg zullen moeten beslissen dat de productie van olie wederom verlaagd moet worden. Doen ze dit niet dan zal de prijs van olie wellicht terug kunnen vallen met circa 15% doordat er nog altijd een overproductie is door een tegenvallende vraag naar deze brandstof.

Verwachting: de koers van olie kan nog verder terugvallen indien er binnen twintig dagen geen beperking van de productie plaatsvindt en de vraag naar olie niet toeneemt.