25-3-2019: Afname olievoorraden V.S. | NIFE Energieadvies

25-3-2019: Afname olievoorraden V.S.

De afgelopen week was de gasprijs voor lange termijn wederom dalend, maar minder hard dan de weken hiervoor. Ook de korte termijnprijs daalde weer en kwam aan het eind van de vorige week net onder de 14 cent per kuub uit. Qua aanvoer en weersverwachtingen is er eigenlijk geen verandering opgetreden ten opzichte van de week daarvoor.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil nog tot en met 2027 naar aardgas boren in Westland en omgeving. Al sinds de jaren tachtig vindt er op diverse plaatsen in het Westland gaswinning plaats. Om ook de laatste beetjes gas omhoog te halen, wil de NAM de zogeheten fracking-techniek inzetten. Daarbij worden er op circa 3 kilometer diepte scheuren in het gasveld gecreëerd door onder druk een vloeistof met korrels in te brengen. De korreltjes zorgen ervoor dat de scheuren open blijven waardoor het gas gemakkelijker naar de put stroomt. Vorige week ging het college van burgemeester en wethouders van Maassluis akkoord met het definitief instemmingsbesluit gaswinningsplan Gaag-Monster. In het plan staat onder meer dat er mogelijk gas gewonnen gaat worden vanuit een nieuw gasveld onder Maassluis.

Bodem bereikt?

Ook afgelopen week daalde de steenkoolprijs weer, de prijs per ton gaat op het moment richting de 70 dollar. De vraag is wel of de bodem op het moment niet bereikt is. De daling komt op het moment vooral van de dalingen in de gasmarkt, de olieprijs daarentegen is de opdrijvende factor.

De daling die afgelopen week te zien was bij de elektriciteitsprijzen wordt dan ook vooral veroorzaakt door de daling van de steenkoolprijs, de CO2-emissierechten heeft hier weinig invloed op. Het prijsniveau hiervan zwabbert enigszins tussen de 21 en 22 euro per ton. Nog altijd lijkt het prijsniveau te wachten op het al dan niet tot stand komen van een deal rond de Brexit of niet. Als het een no-deal Brexit wordt ontstaat er een overschot aan Britse rechten waardoor de prijs wel eens flink kan zakken.

Aan wind is er de laatste tijd geen tekort. Hierdoor was de korte termijnprijs de afgelopen week weer laag. Er waren nog net geen negatieve uren aanwezig qua prijzen, wat wel het geval is de laatste tijd in Duitsland en zelfs in België. Het goedkoopste uur kwam wel dichtbij het nul-niveau met 0,10 euro per Megawatt op 17 maart. Zelfs als er op het moment geen wind is kan de korte termijnprijs laag blijven doordat de elektriciteitsproductie op dit moment in Nederland vooral draait op gascentrales die met goedkoop gas worden gestookt.

Tegenvallende vraag olie

Ondanks de teruglopende olievoorraden in Amerika is de prijs van een vat ruwe olie in vergelijking met een week geleden zo goed als gelijk. Tussentijds was de prijs wel licht opgelopen maar door de ontstane angst voor een verslechterende mondiale economie ervaart de oliemarkt neerwaartse druk.

Europese en Chinese economische gegevens vertellen een tegenvallende vraag naar olie. De Europese vraag naar olie is normaal gesproken stabiel, maar recente gegevens wijzen erop dat de vraag in heel Europa daalt. Significante dalingen zijn waargenomen in Duitsland en Frankrijk, evenals kleinere dalingen in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland. Uit gegevens blijkt dat de vraag in heel Europa met 755.000 vaten per dag is gedaald. Ook de Chinese vraag naar olie is een bron van zorg. Nauwkeurige gegevens uit China zijn moeilijk te verkrijgen, maar een van de meest bekeken economische indicatoren is de productieactiviteit. In februari is deze vertraagd, voor de derde opeenvolgende maand. Ook de totale export van Zuid-Korea is in februari gedaald, wat erop wijst dat deze zwakke punten zich over de hele regio verspreiden.

De oliemarkten zien de zwakke productieactiviteit en exportgegevens uit Azië als een negatief signaal, en als gevolg daarvan zijn de olieprijzen geneigd om te dalen. Als de VS en China niet snel tot een handelsovereenkomst komen, dan kan de Chinese economie nog verder verslechteren.

Door de achterblijvende vraag worden de productieverlagingen van OPEC en zijn niet-OPEC-partners in wezen geneutraliseerd. Aangezien er niets is dat de productie in de VS stopt, zouden de oliemarkten voor de rest van 2019 gemakkelijk over-bevoorraad kunnen blijven.