26-04-2022: Kabinet wil klimaatneutrale glastuinbouw 2040 | NIFE Energieadvies

26-04-2022: Kabinet wil klimaatneutrale glastuinbouw 2040

De glastuinbouwsector moet versneld de energietransitie door om klimaatneutraal te worden in 2040. Het kabinet presenteert daarvoor een samenhangend pakket met zowel duurzame subsidiemogelijkheden als fiscale aanpassingen die de juiste financiële prikkels creëren om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas.

Met dit pakket ondersteunt het kabinet een versnelling ten opzichte van de afspraken uit het coalitieakkoord en de miljoenennota 2021. De voorlopige doelstelling voor de glastuinbouw in 2030 komt daarmee op een bandbreedte van 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten.

De subsidieregelingen Marktintroductie Energie Innovaties glastuinbouw (MEI) en Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) zijn er specifiek op gericht om innovatie en investeringen in energiebesparing in kassen te stimuleren. Deze regelingen gaat dit jaar opnieuw open voor respectievelijk een bedrag van 7 miljoen euro voor de MEI en 25 miljoen euro voor EG.

In de glastuinbouwsector ziet het kabinet veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten. Daarvoor is een versnelling van de energietransitie nodig. Dat is geen eenvoudige opgave voor de sector, ook gezien de hoge gasprijzen van dit moment en onzekerheden door geopolitieke ontwikkelingen.

De brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland heeft afgelopen week een investeringsplan gepresenteerd  om de afhankelijkheid van (Russisch) aardgas versneld te verminderen.

Bron: Energienieuws