26-07-2022: 'Energieprijzen Nederland veel hoger dan in rest van Europa' | NIFE Energieadvies

26-07-2022: ‘Energieprijzen Nederland veel hoger dan in rest van Europa’

Nederlandse huishoudens betalen veel meer voor energie dan in de meeste andere Europese landen. Met name voor gas zijn wij het kind van de rekening. De gasprijs ligt in Nederland bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Europa.

foto: bron Energienieuws

Dat blijkt uit een eigen analyse van Energievergelijk van Energienieuws.info. Hiervoor is gebruik gemaakt van cijfers uit de Household Energy Price Index (HEPI) in 33 Europese landen.

We betalen in Nederland 0,2319 euro per kilowattuur (kWh) gas. Dat komt neer op een schrikbarende 2,25 euro per kubieke meter (m3), inclusief belastingen en netbeheerkosten.

Alleen in Zweden wordt er met 0,2378 euro per kWh (2,31 euro per m3) nog meer betaald voor gas, maar dat komt vooral vanwege de hoge netwerkkosten en niet zozeer vanwege de hoge leveringsprijs.

De gasprijzen worden in het overzicht weergegeven in euro per kWh. Dat komt omdat gas in de meeste landen wordt afgerekend per kWh, in plaats van per m3. Bovendien kan de verbrandingswarmte van gas verschillen per land, wat betekent dat je met 1 m3 aardgas soms meer of minder warmte kunt opwekken.

In de staafdiagram is goed te zien dat gas in onze buurlanden beduidend goedkoper is dan bij ons. In Duitsland betaalt een huishouden ruim 14 eurocent per kWh en in België (Brussel) ruim 12 eurocent, bijna de helft van het tarief in Nederland.

In Oost-Europa is de gasprijs voor huishoudens nog veel lager. De Hongaren zitten voor een dubbeltje op de eerste rij met een kostenplaatje van 2,7 cent per kWh gas. Dat mogelijk voor een deel omdat de Hongaren hun gas feitelijk betalen in Roebels. Ook zijn er prijsplafonds.

Bron: Energienieuws