26-10-2020: Gas is duurder geworden | NIFE Energieadvies

26-10-2020: Gas is duurder geworden

Gasprijzen stijgen verder

De opbouw van de gasvoorraden lijkt ten einde te lopen nu de winter, oftewel het stookseizoen, voor de deur staat. Ook factoren, zoals heftige weersomstandigheden zoals orkanen in de Golf van Mexico, zetten de productie enigszins onder druk en ook dat zorgt voor een opwaartse steun voor gasprijzen. Tegelijk zien we dat de prijzen van het maandcontract een sterkere beweging laat zien dan het jaarcontract. Met andere woorden, de seizoenspatronen uiten zich sterker in het maandcontract. Als gevolg hiervan is de prijs van TTF gas met levering in november, hoger dan van TTF gas met levering in 2021 en is de prijs voor daghandel in 1,5 week tijd 2cent gestegen.

Veel wind, lage elektra prijs

Als gevolg van grote hoeveelheden aanvoer van wind is er door windmolens veel elektra opgewekt en dat was te zien in de prijsvorming van de daghandel. Met name afgelopen weekend waren vraag en aanbod van elektra niet in balans waardoor er ook negatieve uren voorbij zijn gekomen. De lange termijnprijzen hebben niet optimaal geprofiteerd van de dalende prijzen van de CO2-emissierechten, deze zijn namelijk gedaald van circa € 25,- per ton tot zelfs even onder de € 23,- per ton om vervolgens weer licht te stijgen tot nog net in laag in de € 24,- per ton. De neerwaartse druk op de economie door Covid-19 begint wel steeds meer druk uit te oefenen op de prijs van de CO2-emissierechten en ook Brexit doet hieraan mee.

Volgend jaar wordt er in Nederland mogelijk een kolencentrale gesloten als de Amerikaanse investeerder Riverstone en de Nederlandse overheid overeenstemming bereiken over een vergoeding voor het sluiten van de centrale. De investeerder heeft de centrale vorig jaar overgenomen van Engie samen met nog 3 kolencentrales in Duitsland voor een bedrag van € 200 miljoen. Het aanbod van de Nederlandse overheid voor het sluiten van de centrale in Rotterdam kan oplopen tot maximaal € 240 miljoen.

OPEC+ staat voor lastige keuze

Eerder deze week vond het reguliere overleg van de technische commissie van de OPEC met partners onder leiding van Rusland (OPEC+) plaats. Dit maandelijkse overleg wordt gebruikt om de markt te evalueren en om te zien of zij richting de beleidsmakers een advies moeten uitbrengen om de productieniveaus aan te passen. Daarmee staat de OPEC+-coalitie voor een lastig dilemma. De vraag die bij het OPEC+-overleg gesteld moet worden is of de productie wel moet worden verhoogd – of beter, minder verlaagd – nu de vraag naar olie juist extra onder druk staat en de voorraden nog aanzienlijk hoog zijn. Minder produceren betekent hogere olieprijzen, maar niet per se een hogere netto opbrengst. Daarnaast verschuift er dan weer marktaandeel naar niet-OPEC landen.